Príslušenstvo > Komunikačné adaptéry
Komunikačné adaptéry

Efektívny prenos signálov pomocou konvertora signálu

Naše konvertory signálov ukladajú prichádzajúci signál v určitom formáte a odosielajú ho na výstup v inom.

Takéto moduly sa často používajú pri konverzii analógových signálov na digitálne a opačne. Konvertory signálov umožňujú taktiež používanie rôznych komunikačných protokolov.

Najdôležitejšie výhody

  • Jednoduchá inštalácia
  • Montáž v skriňovom rozvádzači alebo priamo na snímači
  • Úprava výstupného signálu podľa použitia
  • Jedna konštrukčná skupina umožňuje mix signálov
  • Potenciál na zníženie nákladov

Produktový rad

Konvertor signálov