Spojovacia technika

Riešenia pre kabeláž v priemysle

V spol. Balluff dostanete všetko od jedného partnera: snímače, systém a sieťové technické vybavenie, ako aj vhodné konektory a prepájacie vedenia na optimálne a promptné použitie. Výsledkom je podpora plynulej integrácie a záruka rýchleho uvedenia do prevádzky.

U nás nájdete pre všetky oblasti automatizácie bohatý spojovací sortiment pre takmer všetky siete. Pestrá paleta materiálov na špecifické použitie pre aplikácie po celom svete.

Drsné použitie v priemyselnom prostredí nemôže našim spojovacím prvkom nijak uškodiť. Verzie s osvedčením Ecolab alebo so stupňom ochrany IP69K sa hodia najmä do citlivých oblastí, ako je potravinársky priemysel.

Konektory alebo prepájacie vedenia od spol. Balluff sú dostupné pre vysoké teploty do 180 °C, ako aj pre nízke teploty do -40 °C.

Pripájacie vedenia

Pripájacie vedenia

Konektory s vodičom na zapojenie na spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu.

Prepájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Konektory na oboch koncoch vodiča pre každú priemyselnú aplikáciu.

Samostatné konektory

Samostatné konektory

Umfassendes Programm an Steckverbinder zur Konfektionierung in der Anlage.

Pasívne rozdeľovače

Pasívne rozdeľovače

Zlúčenie a rozdeľovanie signálov na jednoduchú montáž a maximálny výkon.

Prírubové konektory

Prírubové konektory

Bohatý program do priemyselného prostredia.

Káble – bez úprav

Káble – bez úprav

V spol. Balluff nájdete správny vodič pre vašu aplikáciu.

Rozdeľovače v tvare Y

Rozdeľovače v tvare Y

Zlúčenie, spojenie a rozdelenie dvoch signálov.

T-kusy

T-kusy

Spoľahlivé zlúčenie, spojenie a rozdelenie dvoch signálov.

Priechodky pre rozvodné skrine

Priechodky pre rozvodné skrine

Spoľahlivé a rýchle spájanie pomocou bohatého programu pre rozvodnú skriňu.

Adaptéry

Adaptéry

Rýchle a spoľahlivé spojenie rôznych konštrukcií konektorov.

Ukončovacie odpory

Ukončovacie odpory

Výrobky pre zbernicové systémy vhodné pre priemysel.