Rozhranie človek – stroj

Vizualzácia informácií optimalizovaná pre používateľa

Pomocou našich hlásiacich a signalizačných zariadení budete vždy poznať stav strojov alebo aktuálnu polohu nástroja. Spoľahlivo monitorujú stav strojov a zariadení a vizualizujú výstupné signály zo snímačov.

Naše displeje a signálne LED diódy SmartLight vizualizujú fyzikálne veličiny. Umožnia vám identifikáciu prevádzkového stroja jediným pohľadom.

Na displejoch môžete voliť rôzne vstupné signály (analógové, SSI, impulz). Na vizualizáciu slúžia LED ukazovatele so 7 segmentmi, ktoré sa dajú nastaviť podľa aplikácie.

SmartLight signalizuje operácie a tendencie. Vďaka ich rozhraniu IO-Link umožňujú jednoduchú inštaláciu a nastavenie parametrov. Rôzne farby a režimy môžete priraďovať individuálne bez nutnosti mechanickej prestavby.

Najdôležitejšie výhody

  • Flexibilita
  • Jednoduchá inštalácia

Produktové rady

Digitálne signalizačné zariadenia na vizualizáciu rôznych vstupných signálov
SmartLight – signalizačné LED stĺpiky s rozhraním IO-Link