Human Machine Interfaces (rozhrania človek – stroj)

Užívateľsky prívetivé zobrazovanie informácií a stavov

Pomocou našich kontrolérov a hlásiacich zariadení budete vždy poznať stav strojov alebo aktuálnu polohu nástroja. Spoľahlivo monitorujú stav a miesta použitia strojov a zariadení. Pritom opticky alebo akusticky realizujú výstupné signály snímačov.

Kontroléry vyhodnocujú výsledky priemyselných kamier a iných snímačov, spracujú ich a odošlú do riadiacej jednotky. Vďaka tejto príprave sa v záujme riešenia identifikujú iba dôležité parametre a pomocou siete zákazníka sa odosielajú do centrálnej riadiacej jednotky – čím je zaistená ochrana celého výrobného systému pred zahltením dátami.

Na našich displejoch a LED indikátoroch signálu SmartLight môžete na prvý pohľad prečítať prevádzkový stav zariadenia. Pretože vizualizujú fyzikálne veličiny a stavy.

Najdôležitejšie výhody

  • Jednoduchá obsluha
  • Konštrukcie a koncepty upevnení vhodné pre priemysel
  • Štandardizované pripojenie k prostrediu firemnej siete
  • kompatibilné s IO-Link Industrie 4.0

Produktové rady

SmartLight – signalizačné LED majáky

Displeje

Industrial Controller