Rozhranie človek – stroj

Optimalizované zobrazenie informácií pre používateľa

Pomocou našich kontrolérov a hlásiacich zariadení budete vždy poznať stav strojov alebo aktuálnu polohu nástroja. Spoľahlivo monitorujú stav strojov a zariadení a umožňujú vizuálnu a akustickú signalizáciu výstupných signálov zo snímačov.

Naše displeje a signálne LED diódy SmartLight vizualizujú fyzikálne veličiny. Prevádzkový stav stroja identifikujete jediným pohľadom.

Kontroléry vyhodnocujú výsledky z priemyselných kamier a iných snímačov, spracúvajú a preposielajú ich do riadiacej jednotky. Vďaka tejto príprave sa v záujme riešenia identifikujú iba dôležité parametre a pomocou siete zákazníka sa odosielajú do centrálnej riadiacej jednotky – čím je zaistená ochrana celého výrobného systému pred zahltením dátami.

Najdôležitejšie výhody

  • Jednoduchá obsluha
  • Konštrukcie a koncepty upevnení vhodné pre priemysel
  • Štandardizované pripojenie do prostredia firemnej siete

Produktové rady

SmartLight – signalizačné LED majáky

Displeje

Industrial Controller