Priemyselné sieťové technické vybavenie

Siete s technológiou IO-Link optimalizujú výmenu informácií

Požiadavky kladené na priemyselné siete sú rozsiahle a rôznorodé. Čoraz väčší objem dát a komplexná komunikácia si vyžadujú výkonné a spoľahlivé komponenty, ktoré sú schopné prenášať informácie cez všetky úrovne.

Platí to najmä pri potrebe vysokých stupňov ochrany a robustnosti, pri používaní pri vysokých teplotách alebo pri špeciálnych rozhraniach a prípojkách na dosiahnutie maximálnej možnej bezpečnosti.

Inteligentná kombinácia výkonných priemyselných sietí s komunikačným štandardom IO-Link umožňuje pritom spoľahlivú a flexibilnú výmenu informáciu v rôznych oblastiach použitia.

Sieťové moduly

Sieťové moduly

Technológie prevádzkových zberníc a sieťové technológie budúcnosti

Prepínače

Prepínače

Efektívny dizajn siete pomocou technológie ethernetových prepínačov.

Vstupno/výstupné moduly

Vstupno/výstupné moduly

Spoľahlivý prenos signálov aj v extrémnych podmienkach.

Pamäťové moduly

Pamäťové moduly

Protokolovanie a ukladanie rôznych parametrov

Indukčné väzbové členy

Indukčné väzbové členy

Efektívna komunikácia bez pevného zapojenia.