Priemyselné sieťové technické vybavenie > Indukčné väzbové členy
Indukčné väzbové členy

Bezdotykový prenos energie a dát

Pevné zapojenie snímačov a akčných členov prináša nevýhody. Káble a kontakty sú v rámci automatizácie často intenzívne namáhané, takže dochádza k ich únave, môžu sa zlomiť a spôsobiť tak odstavenie stroja.

Naše indukčné väzbové členy BIC prenášajú dáta a energiu bezdotykovo vzduchom. Tým sa vylúči mechanické opotrebenie. Dostupnosť zariadení je vyššia, časy taktov sú kratšie a operácie sú flexibilnejšie. Jednotky sa dajú odpojiť rýchlo, manipulácia s nimi je jednoduchá a nevyžadujú údržbu. Nové požiadavky preto zrealizujete v najkratšom možnom čase.

Zvláštnosti

  • Žiadne mechanické opotrebenie
  • Vyššia dostupnosť zariadení, kratšie časy taktov, flexibilnejšie operácie
  • Rýchle odpojenie, jednoduchá manipulácia, nenáročnosť na údržbu

Produktové rady

Indukčné väzbové členy na prenos signálu IO-Link

Indukčné väzbové členy na prenos signálu

Ind. väzb. členy na elektrické napájanie