Sieťové moduly

Na špičkový výkon

Čoraz rýchlejšia, flexibilnejšia, efektívnejšia a variabilnejšia výroba si vyžaduje kontinuálnu komunikáciu od snímača až do siete internet. Tým narastá objem dát generovaných vo výrobných procesoch. Preto sú v kurze komponenty, ktoré poskytnú tieto informácie. Rovnako je dôležitá aj infraštruktúra, ktorá tieto údaje prenesie cez všetky úrovne.

Priemyselné siete

Sieťové moduly pre Profinet

Sieťové moduly pre Profibus

Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field

Sieťové moduly pre CC-Link

Sieťové moduly pre Ethernet/IP

Sieťové moduly pre Devicenet

Sieťové moduly pre EtherCAT