Sieťové moduly

Na špičkový výkon

Čoraz rýchlejšia, flexibilnejšia, efektívnejšia a variabilnejšia výroba si vyžaduje kontinuálnu komunikáciu od snímača až do siete internet. Tým narastá objem dát generovaných vo výrobných procesoch. Preto sú v kurze komponenty, ktoré poskytnú tieto informácie. Rovnako je dôležitá aj infraštruktúra, ktorá tieto údaje prenesie cez všetky úrovne.

Priemyselné siete

Sieťové moduly pre Profinet
Sieťové moduly pre Profibus
Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field
Sieťové moduly pre CC-Link
Sieťové moduly pre Ethernet/IP
Sieťové moduly pre Devicenet
Sieťové moduly pre EtherCAT