Kompaktný laserový svetelný pás s rozhraním IO-Link

Kompaktný laserový svetelný pás s rozhraním IO-Link
Kompaktný laserový svetelný pás s rozhraním IO-Link

Vysoká funkčnosť pri malých rozmeroch

Ak potrebujete identifikovať rôzne objekty pri sťažených montážnych podmienkach vo výrobe, pri balení alebo pri kontrole kvality, potom je tento kompaktný a multifunkčný laserový svetelný pás ideálnym riešením pre vás. Táto svetelná závora s rozhraním IO-Link vám totiž ponúka množstvo meracích režimov ako napríklad priemer objektu, poloha objektu, šírka medzery, poloha medzery alebo hrany. K dispozícii budete mať aj doplnkové režimy, ako napríklad počítanie alebo porovnanie požadovaných a skutočných hodnôt, ktoré môžete používať súčasne. Pomocou zabudovaného počítadla prevádzkových hodín môžete teraz ešte presnejšie monitorovať svoje procesy a zobraziť intervaly údržby.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Rozhranie IO-Link vám umožní centrálnu úschovu a správu údajov a tým aj jednoduchú a rýchlu konfiguráciu – aj pri zmenách formátu počas výrobného procesu. Prostredníctvom rozhrania IO-Link sa bezpečne a nefalšovane prenášajú signály s číselnými hodnotami, napr. pri polohovaní hrán alebo zaznamenávaní priemeru.

Vďaka týmto funkciám môžete laserový svetelný pás použiť okrem iného na presné rozpoznávanie polohy, na klasifikáciu objektu alebo na jednoduché triedenie dielov podľa veľkostí alebo priemerov. V oblasti zabezpečenia kvality sa tak dajú monitorovať napríklad výšky objektov, rozmery medzier alebo otvory. Je možné aj presné zaznamenávanie okrajov dráh, a to aj pri opticky náročných materiáloch. Vďaka kompaktnej konštrukcii vysielača a prijímača môžete teraz vyriešiť aj aplikácie vo veľmi úzkych konštrukčných priestoroch a v ťažko dostupných polohách snímania.

Špeciálne vlastnosti

  • veľmi presné rozpoznávanie polohy
  • jednoduché rozlišovanie veľkosti priemerov
  • kontrola kvality rozmerov medzier
  • presné rozpoznávanie hrán
  • jednoduchá konfigurácia a parametrizácia prostredníctvom rozhrania IO-Link
  • kompaktný kryt pre úzky montážny priestor

Výber produktov