Indukčný systém na meranie pozície

Indukčný systém na meranie pozície
Indukčný systém na meranie pozície

Nepretržité a bezdotykové zaznamenávanie pozícií

Kompaktné a precízne nástrojové vretená a meniče nástrojov obrábacieho centra zohrávajú ústrednú rolu v pracovnom procese. Preto je spoľahlivé a opotrebeniu nepodliehajúce monitorovanie procesu rozhodujúce. Túto náročnú úlohu zvládnete s indukčným systémom na meranie pozície BIP01 jednoduchým spôsobom. Zároveň tak zabezpečíte vysokú spoľahlivosť procesov a vynikajúcu kvalitu automatizácie.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Pretože merací systém vám poskytuje rozsiahle diagnostické údaje, ktoré sú čitateľné rozhraním IO-Link. Okrem nameraných údajov tak dostávate napríklad informácie o stave zariadenia alebo o aktuálnych podmienkach okolia. Integrované počítadlo zdvihov zaznamenáva počet procesov upnutia a generuje výstrahy pri prekročení nastaviteľnej hraničnej hodnoty. Počítadlo prevádzkových hodín nepretržite zaznamenáva prevádzkové hodiny počas celej životnosti – a síce – ako od poslednej údržby, tak aj od posledného zapnutia. V skutočnom čase tak máte k dispozícii najrozličnejšie údaje, ktoré možno použiť pre efektívnu prevádzku.

Špecifické znaky

  • flexibilné použitie: rozsah merania nastaviteľný do 17 mm
  • pre rozmanité aplikácie: analógový výstup napätia a prúdu, ako aj rozhranie IO-Link
  • spoľahlivé výsledky: vysoká linearita a precízna presnosť opakovania
  • vysoko bezpečné procesy: malá teplotná odchýlka
  • podporuje IIoT: zmena stavu, monitorovanie stavu a prediktívna údržba

Výber produktu

Kontaktujte nás

Máte otázky? Kontaktujte nás.