Indukčné snímače Washdown s pridanou hodnotou

Indukčné snímače Washdown s pridanou hodnotou
Indukčné snímače Washdown s pridanou hodnotou

Inteligentná automatizácia a monitorovací systém SAMS

Označenie SAMS (Smart Automation and Monitoring System) znamená rozsiahlu automatizačnú filozofiu spoločnosti Balluff. Inteligentná automatizácia a monitorovací systém zahŕňa na jednej strane množstvo doplňujúcich funkcií a dodatočných informácií pre každý jednotlivý komponent a na druhej strane sa vyznačuje jednotnou a štandardizovanou koncepciou ovládania, konfigurácie a diagnostiky.

Súčasťou tohto systému sú naše nové indukčné snímače IO-Link. Tie pre vás zabezpečia spoľahlivé rozpoznávanie objektov
aj vo vyslovene drsných podmienkach. Vďaka tomu môžete tieto snímače používať aj v aplikáciách Washdown.

Naše snímače vám navyše ponúkajú vysoký komfort. Spínaciu vzdialenosť možno naprogramovať flexibilne a na mieru danej aplikácii. A aj výstupný signál je univerzálne nastaviteľný, takže snímač môžete použiť napríklad ako spínací alebo rozpínací kontakt.

Špecifické znaky

  • flexibilne programovateľný spínací bod
  • Washdown plus, koncipovaný špeciálne pre náročné požiadavky v čistiacich procesoch
  • hygienické materiály (ušľachtilá oceľ 1.4404/PBT)
  • rozšírené funkcie IO-Link vďaka systému SAMS (Smart Automation Monitoring System)
  • inteligentné funkcie, ako napr. interné monitorovanie teploty a vlhkosti
Kontaktujte nás

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Informačný list výrobku (PDF súbor)