Svetelné pásy v rôznych dĺžkach

Svetelné pásy v rôznych dĺžkach
Svetelné pásy v rôznych dĺžkach

Vyberte si ideálny pás pre svoje individuálne úlohy

Naše svetelné pásy BOH dostanete ešte vo väčšej škále variantov: v dĺžkach svetelných pásov od 10 do 300 mm. Môžete si tak zvoliť ideálnu dĺžku svetelného pásu pre svoje individuálne aplikácie. Kompaktná konštrukcia svetelných pásov vám umožní perfektnú integráciu snímacích hláv do úzkych konštrukčných priestorov v strojoch a na výrobných linkách. Využiteľný pracovný odstup od 10 do 500 mm navyše umožňuje pokryť svetelnými pásmi veľké plochy. Môžete tak napríklad realizovať identifikáciu malých dielov spôsobom, ktorý je mimoriadne priestorovo úsporný, a kontroly odhadzovania na veľmi veľkej ploche.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Na použitie svetelných pásov si môžete podľa svojej požiadavky vybrať spomedzi analógových zosilňovačov, spínacích zosilňovačov alebo dynamických zosilňovačov.

Analógový zosilňovač BAE

V kombinácii s analógovým zosilňovačom BAE môžete priebeh signálu v aplikácii plnohodnotne využívať. Aj charakteristiky našich svetelných pásov majú vysokú linearitu s analógovým zosilňovačom, takže signál možno veľmi precízne riadiť. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)

Spínací zosilňovač BAE

Vďaka kvalitnej elektronike spínacieho zosilňovača BAE sú pri dobrých podmienkach možné presnosti opakovania menej ako 50 µm. Je to ideálne napríklad pre riadenia okrajov dráh, pri ktorých sa musia monitorovať zmeny do jedného smeru. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)

Dynamický zosilňovač BAE

Ak používate svetelné pásy s dynamicky spínajúcimi zosilňovačmi, môžete rozpoznávať veľmi malé padajúce objekty v celom meracom poli. Pomocou našich svetelných pásov možno ideálne znázorňovať aj náhle zmeny stavov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri monitorovaní vlákien alebo drôtov. (BAE00NJ, BAE00N7)

Špeciálne vlastnosti

  • vysoká presnosť opakovania
  • dobrá linearita
  • kompaktná konštrukcia
  • veľká rozmanitosť variantov
  • využiteľný pracovný odstup 10…500 mm
Kontaktujte nás

Máte otázky? Kontaktujte nás.