Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti (LDPS)

Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti
Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti

Spoľahlivé, inteligentné a flexibilné meranie polohy na vzdialenosť niekoľkých stoviek metrov v náročných podmienkach

Pre inteligentný magnetostrikčný systém merania polohy BTL už nie sú prekážkou veľké vzdialenosti. Ak sa vyžaduje najvyššia presnosť merania polohy a rýchlosti, spoločnosť Balluff ponúka absolútny merací snímač posunu, ktorý dokáže určiť polohu na vzdialenosť niekoľkých stoviek metrov s opakovanou presnosťou 0,5 mm. Systém sa ideálne hodí na aplikácie na mostových žeriavoch, nakladacích mostoch, portálových žeriavoch, na riadenie reverzácie, ako aj na jazdu žeriavov a vozíkov a mení procesné žeriavy na veľké roboty.

Inteligentná senzorová technológia poháňa

Systém na určovanie polohy na veľké vzdialenosti (LDPS) pozostáva z magnetostrikčného systému na meranie polohy s dĺžkou merania od 2000 do 4500 mm v krokoch po 500 mm, ako aj z rozhrania Profinet, niekoľkých snímačov polohy nainštalovaných pozdĺž dráhy pohybu žeriava, ktorých polohu sníma magnetostrikčný snímač namontovaný na žeriave. Tieto informácie sa prenášajú do riadiacej jednotky, ktorá s vysokou presnosťou vypočíta absolútne súradnice polohy žeriavu. Navyše je pribalený softvérový funkčný blok na jednoduchú integráciu do vášho riadiaceho systému. Súčasťou systému je aj softvér S.C.A.D.A. na vizualizáciu.
Merací systém ponúkame aj s možnosťou bezporuchovej prevádzky s redundantným značením pozdĺž dráhy pohybu, aby sa ešte viac zvýšila účinnosť, spoľahlivosť a kvalita vašej aplikácie. Systém nevyžaduje údržbu a nie je citlivý na nárazy, vibrácie a znečistenie.

Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti
Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti

Žeriavové systémy sa používajú na celom svete a v rôznych priemyselných odvetviach na prepravu tovaru v intralogistike, v skladovom hospodárstve alebo v rôznych výrobných procesoch. Zaťaženie je tu často veľmi vysoké a miesto použitia kladie obrovské nároky aj na technológiu snímačov. Obsluha musí mať vždy prehľad o absolútnej polohe žeriavu alebo riadiaceho systému. To platí najmä ak sú na jednej dráhe dva alebo viac žeriavov. Na správne určenie polohy a zabránenie kolíziám žeriavov sa zvyčajne používajú laserové snímače, ktoré spĺňajú bežné výkonnostné požiadavky za bežných okolitých podmienok. Ak je však úroveň znečistenia v hale vysoká alebo ak sa žeriavy prevádzkujú vonku, laserové systémy narážajú na svoje limity. Spoločnosť Bang Kransysteme vyskúšala systém na určovanie polohy na veľkú vzdialenosť od spoločnosti Balluff: "Systém na meranie vzdialenosti, ktorý sa pohybuje spolu so žeriavom a je dlhý približne štyri metre, zisťuje snímače polohy, ktoré sú namontované pozdĺž dráhy jazdy podľa vopred definovanej schémy, a na základe toho vypočítava absolútnu polohu žeriavu. Ak je znalosť polohy žeriavu nevyhnutná aj za nepriaznivých podmienok, systém je ideálny!", zhrnul David Böttiger, vedúci oddelenia automatizácie.

Prehľad najdôležitejších funkcií a výhod

  • absolútny lineárny systém merania polohy s meracím rozsahom až niekoľko stoviek metrov
  • jednoduchá montáž
  • meracia časť nevyžaduje priebežnú koľajnicu, tým je zaručená najvyššia flexibilita
  • vysoká presnosť a spoľahlivosť
  • nízka údržba vďaka bezkontaktnému princípu činnosti bez opotrebovania
  • odolnosť v náročných priemyselných podmienkach (IP67)
  • automatické prispôsobenie systému magnetickému značeniu
  • presnosť opakovania až do ±0,5 mm
Kontakt

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.

Profil produktu (súbor PDF)