Magneticky kódovaný systém merania dráhy – kompaktný a absolútny

Magneticky kódovaný systém merania dráhy
Magneticky kódovaný systém merania dráhy

S rozhraním SSI alebo BiSS-C a monitorovaním stavu

Absolútny systém merania dráhy BML SL1 presviedča vo všetkých aplikáciách, v ktorých je potrebná vysoká presnosť pozície a koncovej polohy v reálnom čase. Toto vám ponúka jednoduché a hospodárne riešenie, či už sledujete lineárne alebo rotačné pohyby, prestavujete formáty, alebo chcete merať krátke a dlhé dráhy, prípadne malé a veľké uhly.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

BML SL1 má absolútne rozhranie SSI alebo BiSS-C, voliteľne ho získate aj s analógovým rozhraním Sin/Cos. Merací systém je tak vhodný pre mnohé polohovacie a regulačné aplikácie – napr. ako riešenie pre primárnu spätnú väzbu v lineárnych pohonoch alebo na sekundárnu spätnú väzbu, keď sa vyžaduje mimoriadna presnosť.

Systém si tiež môžete jednoducho dovybaviť, nakoľko jeho kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť umožňujú jednoduchú integráciu.

Kvalitu signálu a stav systému môžete kontinuálne vyhodnocovať cez SSI a BiSS-C alebo si ho komfortne prečítať na zabudovanom LED indikátore. Ide o cennú pomôcku nielen pri montáži, uvádzaní do prevádzky a počas nej, ale aj pri nastavovaní, napr. pri potrebnej prestavbe stroja. Ďalšie funkcie parametrizácie a diagnostiky využijete použitím nástroja BML Configuration Tool, ktorý je k dispozícii osobitne.

Špeciálne vlastnosti

  • Spoľahlivý: bezdotykový princíp merania bez opotrebenia
  • Univerzálny: meracie dĺžky do 8,19 m, vysoká presnosť systému do ±15 µm
  • Úspora času: veľká snímacia vzdialenosť do 1,3 mm na zjednodušenie montáže
  • Komfort: LED na indikáciu stavu a diagnostické funkcie pre spoľahlivú prevádzku a rýchlu údržbu
  • Dobre integrovateľný: priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia

Výber produktov