Bezpečné rozpoznáv. výmen. dielov s RFID

Bezpečné rozpoznávanie výmenných dielov s RFID
Bezpečné rozpoznávanie výmenných dielov s RFID

Riešenia pre individuálne veľkosti obalov

Chcete optimalizovať celé svoje zariadenie, zabrániť odstávkam a realizovať kratšie priebehy výroby? Vyžaduje si to inteligentné stroje a tým aj inteligentnú výrobu.

Správa aplikácie (súbor PDF)

Na realizáciu inteligentnej výroby v baliacom, potravinárskom a nápojovom priemysle ponúka spoločnosť Balluff vyzreté riešenia automatizácie a podporuje tento trh v dôležitých oblastiach použitia. Naše koncepty sú postavené na vašich požiadavkách, takže svoje stroje rýchlo a flexibilne prestavíte na rôzne formáty.

Technológia HF-RFID (13,56 MHz) od spoločnosti Balluff umožňuje automatické rozpoznávanie výmenných dielov a zabezpečuje, aby sa pri prestavovaní vymenila správna súprava formátov.

Výhody pre vás

 • malé prestavbové časy a zvýšená efektívnosť zariadenia
 • efektívne zamedzovanie chybám
 • zvýšená flexibilnosť stroja
 • zabránenie poškodeniam stroja v dôsledku nesprávnych dielov pri spúšťaní stroja
 • jednoduchá vizualizácia pre obsluhu

Pri rozpoznávaní výmenných dielov sa v závislosti od aplikácie používajú rôzne kombinácie systému z vyhodnocovacej jednotky, hlavy na zapisovanie/čítanie a dátových nosičov. Ako môžete výberom komponentu splniť rôzne požiadavky pri rozpoznávaní výmenných dielov, to vám predstavíme na príklade.

Na výber sú

 • vyhodnocovacia jednotka BIS V
 • sieťový modul IO-Link ako vyhodnocovacia jednotka
 • hlava na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

Tri riešenia na rozpoznávanie výmenných dielov s RFID

Vyhodnocovacia jednotka BIS V

Mimoriadne vhodná na prenos veľkého množstva údajov s rýchlym prenosovým časom.

Špeciálne vlastnosti

 • veľké množstvo údajov, rýchly prenosový čas
 • vysoká flexibilita: jeden prístroj pre všetky etablované technológie RFID
 • simultánne prevádzkovanie až štyroch hláv na zapisovanie/čítanie
 • možná priama vizualizácia cez integrovaný port IO-Link-Master na svetlo stroja
Vyhodnocovacie jednotky BIS V
Rozpoznávanie výmenných dielov s vyhodnocovacou jednotkou BIS V

Sieťové moduly IO-Link ako vyhodnocovacia jednotka

Ideálne na jednoduché úlohy identifikácie pri veľkom čísle na čítacích miestach.

Špeciálne vlastnosti

 • cenovo priaznivé, pretože nie je nutná dodatočná vyhodnocovacia jednotka RFID
 • možná priama vizualizácia cez svetlo stroja
 • možné pripojiť ďalšie komponenty RFID a senzory IO-Link, k dispozícii je viac portov ako pri variante BIS V
 • parametrizácia a možnosti diagnostiky prostredníctvom IO-Link
Sieťové moduly IO-Link
Rozpoznávanie výmenných dielov s IO-Link-Master

Hlava na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

Komplexné riešenie, takže nie je nutná dodatočná vyhodnocovacia jednotka.

Špeciálne vlastnosti

 • Dostupné rozhrania: Profinet, Ethernet/IP, USB 2.0
 • Čítačka RFID All-in-one BIS M-4008 s integrovaným webovým serverom na konfiguráciu, monitorovanie stavu a diagnostiku
 • Robustné teleso IP67: Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
 • Ukazovatele stavu priamo na telese čítačky: Jednoduché uvedenie do prevádzky a minimálne prestoje
Rozpoznávanie výmenných dielov pomocou hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

Konfigurátor RFID

Na individuálne zostavenie vášho systému RFID na rozpoznávanie výmenných dielov podľa vašich požiadaviek vám spoločnosť Balluff ponúka komfortný konfigurátor RFID. Svoj výber môžete začať voľbou dátového nosiča, vyhodnocovacej jednotky alebo hlavy na zapisovanie/čítanie. Vždy uvidíte položky, ktoré zodpovedajú vášmu výberu. Pri svojom výbere sa nechajte jednoducho viesť svojím zadaním.

Konfigurátor RFID