Indik. SmartLight na info o mieste použ.

Na zaistenie spoľahlivého usmernenia pre operátora vám spol. Balluff ponuka indikátor SmartLight, ktorý umožňuje jednoznačné zobrazenie informácií o mieste použitia.
Na zaistenie spoľahlivého usmernenia pre operátora vám spol. Balluff ponuka indikátor SmartLight, ktorý umožňuje jednoznačné zobrazenie informácií o mieste použitia.

Inovačná technológia na zaistenie spoľahlivého usmernenia operátora

Na zaistenie spoľahlivého usmernenia pre operátora vám spol. Balluff ponuka indikátor SmartLight, ktorý umožňuje jednoznačné zobrazenie informácií o mieste použitia. Ale nielen to. Náš indikátor SmartLight vás presvedčí množstvom prídavných funkcií. Napr. zobrazenie zmyslu nastavovania, časov taktov pracovných operácií, prestojov v rámci technologického procesu alebo zobrazenie rozbehového momentu – napr. pri momentovom kľúči. Umožňuje aj jednoduché odčítanie informácií o stave stroja alebo hladinách náplne.

Informacný list výrobku (súbor vo formáte PDF)

Náš indikátor SmartLight obsahuje šesť nezávislých, extrémne jasných, viacfarebných LED segmentov, ktoré umožňujú prevádzku v rôznych režimoch na riešenie individuálnych požiadaviek. IO-Link pri tom zaručuje operátorovi komfortné ovládanie.

Vďaka IO-Link nainštalujete inteligentnú jednotku pomocou systému Plug-and-Play rýchlo a nákladovo efektívne, a to nielen do riadenia, ale aj do systémov pracujúcich s počítačmi. V rámci technologických parametrov budete mať okamžite dostupné všetky prevádzkové režimy, farby a stav.

Pretože indikátor SmartLight umožňuje prepojenie s ďalším indikátorom, môžete ušetriť ďalšie náklady a čas potrebný na zapájanie.

Špeciálne funkcie

  • Hodí sa aj pre potreby konceptu Priemysel 4.0: vďaka IO-Link
  • Flexibilný: šesť nezávislých, extrémne jasných, viacfarebných LED segmentov
  • Všestranný: Viacsegmentový režim na zobrazenie jedného, dvoch, troch alebo šiestich nezávislých segmentov
  • Bezpečnosť: Režim svetelnej reťaze vizualizuje, či je napr. pracovná stanica pripravená na prevádzku alebo ešte pracuje
  • Inovačný: Režim pre úrovne na signalizáciu polohy alebo úrovne s rotáciou 360° alebo 720°
  • Úspora nákladov: možné spojenie dvoch indikátorov SmartLight (Daisy-Chain) – potrebný len jeden port IO-Link
  • Spoľahlivý: Teleso IP65 montovateľné na stroj na jednoznačné informovanie o mieste použitia

Výber produktov