Indikátor SmartLight p.ap. Pick-to-Light

Indikátor SmartLight p.ap. Pick-to-Light
Indikátor SmartLight p.ap. Pick-to-Light

Inovačná technológia na montáž a konfekcionovanie

Na montáž a konfekcionovanie vám spol. Balluff ponúka indikátor SmartLight, ktorý zaistí priebežnú vizualizáciu a monitorovanie jednotlivých výrobných operácií. Ale nielen to. Náš indikátor SmartLight vás presvedčí množstvom prídavných funkcií. Napr. zobrazenie zmyslu nastavovania, časov taktov pracovných operácií, prestojov v rámci technologického procesu alebo zobrazenie ešte nevykonaných pracovných operácií. Umožňuje aj identifikáciu nesprávnych odberov alebo jednoduché odčítanie hladín.

Informacný list výrobku (súbor vo formáte PDF)

Náš indikátor SmartLight obsahuje šesť nezávislých, extrémne jasných, vicfarebných LED segmentov, ktoré umožňujú prevádzku v rôznych režimoch: režim segmenty, svetelná reťaz a úroveň alebo zobrazenie bezpečného stavu – v závislosti od toho, čo chcete monitorovať. IO-Link pri tom zaručuje operátorovi komfortné ovládanie.

Vďaka IO-Link nainštalujete inteligentnú jednotku pomocou systému Plug-and-Play rýchlo a nákladovo efektívne, a to nielen do riadenia, ale aj do systémov pracujúcich s počítačmi. V rámci technologických parametrov budete mať okamžite dostupné všetky prevádzkové režimy, farby a stav.

Pretože indikátor SmartLight umožňuje prepojenie s ďalším indikátorom, môžete ušetriť ďalšie náklady a čas potrebný na zapájanie.

Špeciálne vlastnosti a funkcie

  • Hodí sa aj pre potreby konceptu Priemysel 4.0: vďaka IO-Link
  • Time-of-Flight (metóda na báze cyklov): svetelná závora na spoľahlivú identifikáciu ručných pohybov
  • Všestranné použitie: šesť nezávislých, extrémne jasných, vicfarebných LED segmentov
  • Komfort: displej zobrazuje režim segmentov, svetelnej reťaze a úrovní, ako aj bezpečný stav
  • Úspora nákladov: možné spojenie dvoch indikátorov SmartLight (Daisy-Chain) – potrebný len jeden port IO-Link

Výber produktov