Vision Solutions SmartCamera Lite BVS SL pre kontrolu kvality

Vision Solutions SmartCamera Lite BVS SL pre kontrolu kvality
Vision Solutions SmartCamera Lite BVS SL pre kontrolu kvality

Jednoduchá realizácia skúšobných úloh s podporou softvéru

SmartCamera Lite BVS SL preberá kontrolu kvality objektov a umožňuje vám včas rozpoznať výrobné chyby vo výrobnom procese. Rozpoznáva kódy strojov, text alebo sériové čísla a podporuje roboty vo vyhľadávaní polohy.

Informačný list výrobku (PDF súbor)

Všetky skúšobné úlohy môžete jednoducho realizovať s podporou softvéru a výsledky efektívne odovzdávať. Pretože SmartCamera sa dá jednoducho nastaviť pomocou bežných webových prehliadačov.

Môžete generovať inšpekčné programy a výsledky skúšok odovzdávať riadeniu alebo dátovým serverom. Ďalší plusový bod: Množstvo a formát údajov je možné prispôsobiť.

Ľahká je tiež integrácia. Kameru SmartCamera zapojíte do vášho systémového prostredia jednoducho prostredníctvom digitálnych vstupov/výstupov, štandardnej LAN alebo RS232.

Špeciálne vlastnosti

  • rýchle zapracovanie vďaka jednoduchej obsluhe nástrojov
  • flexibilné použitie prostredníctvom ľubovoľného vyhotovenia testovacích plánov
  • bezpečné spravovanie výsledkov k riadeniu stroja zodpovedajúce aplikácii
  • rozmanité možnosti využitia vďaka rôznym rozhraniam: Gigabit Ethernet, RS232, digitálne vstupy/výstupy
  • pohotový prístup v prepojených miestach (Remote Control)

Výber produktov

Kontaktujte nás

Máte otázky? Kontaktujte nás.