Prehľad výrobkov

Snímacia technika

Komplexná odborná spôsobilosť na priemyselnú automatizáciu – kompletne od jedného partnera.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Snímacia technika

RFID

Automatická identifikácia a spätné sledovanie výroby.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
RFID

Machine Vision a vizuálna identifikácia

Kontrola objektov a procesov pomocou kamier, ako aj vizuálna identifikácia pre automatizáciu.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Machine Vision a vizuálna identifikácia

Priemyselné sieťové technické vybavenie

Výmena informácií naprieč všetkými úrovňami výroby je zárukou optimálneho výkonu celého procesu.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Priemyselné sieťové technické vybavenie

Príslušenstvo

Či mechanických alebo elektronických:
V spol. Balluff nájdete správne príslušenstvo.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Príslušenstvo

Spojovacia technika

Je tým najlepším kandidátom na štandardizované a flexibilné použitie v priemyselnom prostredí.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Spojovacia technika

Efektívne napájanie

Nezáleží na tom, či pomocou funkcie Heartbeat® s ochranou IP20 alebo IP67, pre skriňový rozvádzač alebo kompaktne pre automaty.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Efektívne napájanie

Hlásiace a signalizačné zariadenia

Naše rozhrania Human Machine Interface umožňujú registráciu prevádzkových stavov jedným pohľadom.

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Hlásiace a signalizačné zariadenia

Bezpečnosť

Bezpečnosť v kvalite spoločnosti Balluff

> Viac informácií > Do vyhľadávača výrobkov
Bezpečnosť