Garantujeme komplexné automatizačné riešenia

Spoločnosť Balluff vám ponúka vysokokvalitný sortiment širokého rozsahu: snímače a systémy na meranie dráhy, identifikáciu, rozpoznávanie objektov, na monitorovanie procesných médií a rozsiahle portfólio pre priemyselné spracovanie obrazu. Súčasťou nášho programu je taktiež rozsiahle príslušenstvo v podobe mimoriadne rozmanitého spektra sieťových a spojovacích technológií pre výkonnú infraštruktúru. Na tomto základe rozvíjame komplexné automatizačné riešenia a postupne vás sprevádzame do digitálneho sveta.