Priemyselné sieťové technické vybavenie

Siete s technológiou IO-Link optimalizujú výmenu informácií

Požiadavky kladené na priemyselné siete sú rozsiahle a rôznorodé. Čoraz väčší objem dát a komplexná komunikácia si vyžadujú výkonné a spoľahlivé komponenty, ktoré sú schopné prenášať informácie cez všetky úrovne.

Platí to najmä pri potrebe vysokých stupňov ochrany a robustnosti, pri používaní pri vysokých teplotách alebo pri špeciálnych rozhraniach a prípojkách na dosiahnutie maximálnej možnej bezpečnosti.

Inteligentná kombinácia výkonných priemyselných sietí s komunikačným štandardom IO-Link umožňuje pritom spoľahlivú a flexibilnú výmenu informáciu v rôznych oblastiach použitia.