Indukčné väzbové členy
Indukčné väzbové členy

Bezdotykový prenos energie a dát

Pevné zapojenie snímačov a akčných členov prináša nevýhody. Káble a kontakty sú v rámci automatizácie často intenzívne namáhané, takže dochádza k ich únave, môžu sa zlomiť a spôsobiť tak odstavenie stroja.

Naše indukčné väzbové členy BIC prenášajú dáta a energiu bezdotykovo vzduchom. Tým sa vylúči mechanické opotrebenie. Dostupnosť zariadení je vyššia, časy taktov sú kratšie a operácie sú flexibilnejšie. Jednotky sa dajú odpojiť rýchlo, manipulácia s nimi je jednoduchá a nevyžadujú údržbu. Nové požiadavky preto zrealizujete v najkratšom možnom čase.

Zvláštnosti

 • Žiadne mechanické opotrebenie
 • Vyššia dostupnosť zariadení, kratšie časy taktov, flexibilnejšie operácie
 • Rýchle odpojenie, jednoduchá manipulácia, nenáročnosť na údržbu

Produktové rady

 • Indukčné väzbové členy na prenos signálu IO-Link

  Transparentná, bezdotyková výmena dát medzi nadradenou jednotkou a zariadením

  Indukčné väzbové členy na prenos signálu IO-Link slúžia na bezdotykový prenos energie a dát vzduchom. Mechanické konektory sú preto zbytočné. A pri použití nášho obojsmerného väzbového systému s technológiou IO-Link sa okrem iného umožní obojsmerný prenos dát.

  Bezdotykový prenos signálov na báze štandardu IO-Link má transparentnú štruktúru: Systém je „neviditeľný“ a nie je potrebné nastavenie jeho parametrov. Spojenie medzi hlavnou jednotkou IO-Link a zariadením IO-Link vytvoríte úplne jednoducho a môžete okamžite komunikovať.

  Systém je vybavený plnohodnotným rozhraním IO-Link bez ohľadu na stav revízie IO-Link. Medzi hlavnou jednotkou a zariadením je preto možná priama výmena údajov o udalostiach, parametroch a procesoch.

  Špeciálne funkcie

  • Paralelné aktivovanie aktoriky a zhromažďovanie signálov zo snímačov
  • Zapínanie a vypínanie AUX-Power pre aktoriku
  • Nastavovanie parametrov nie je potrebné – jednoduchá inštalácia vďaka princípu Plug-and-Work
  • Funkcia IO-Link až po zariadenie
  • Flexibilná dĺžka procesných dát
  Prenos signálov pomocou IO-Link
 • Indukčné väzbové členy na prenos signálu

  Spoľahlivý prenos signálov oboma smermi

  Naše indukčné väzbové členy na prenos signálu sú dimenzované až na osem signálov zo snímačov a osem aktivačných signálov pre akčné členy.

  Systém je obojsmerný, teda signály sa prenášajú oboma smermi. Jeho jednotka Remote sa dá aktivovať individuálne a umožňuje obsluhu upínacích jednotiek. Z jednotky Base sa dá preniesť až osem signálov, pričom štyri kanály sa dajú aktivovať nezávisle od seba.

  Špeciálne funkcie

  • Prenos signálov oboma smermi
  • Jednotka Remote sa aktivuje individuálne a ovláda upínaciu jednotku
  • Prenos až ôsmych signálov
  • Vzájomne nezávislé aktivovanie štyroch kanálov
  Paralelný prenos signálov
 • Ind. väzb. členy na elektrické napájanie

  Bezdotykový prenos energie je zárukou rýchlych zmien formátu

  Rýchle zmeny formátu zaručujú vysokú produktivitu. Prirodzene zásuvné kontakty ich výrazne sťažujú, napr. pri výmene chápadla na robote.

  Naše indukčné väzbové členy na elektrické napájanie prenášajú energiu bezdotykovo vzduchom. Mechanické zásuvné kontakty sú preto zbytočné. Výhody: absencia opotrebenia, garancia promptnej výmeny nástroja a zaistenie vysokej flexibility.

  Špeciálne funkcie

  • Bez opotrebenia – bezdotykový prenos energie vzduchom
  • Promptná výmeny nástroja
  • Vysoká flexibilita
  Napájanie pomocou indukčného väzbového člena