Pamäťové moduly
Pamäťové moduly

IO-Link pamäťové moduly majú zabudované pamäťové médium a na strojoch a zariadeniach tak plnia okrem iného rolu výmenného dátového nosiča.

Nosič informácií so zabudovaným pamäťovým médiom

IO-Link pamäťové moduly umožňujú zaprotokolovanie a uloženie množstva parametrov: od prevádzkových údajov nástroja cez histogram hladiny teploty počas prevádzky a požadovanej úrovne výkonu až po počet cyklov nástrojov a chybové hlásenia v nástroji.

Počas údržby a opráv v podniku tak budete mať okrem prevádzkových údajov vždy k dispozícii aj doplňujúce informácie.

Špeciálne funkcie

  • Zabudované pamäťové médium
  • Zaprotokolovanie a uloženie množstva parametrov
  • Efektívnejšia údržba a opravy vďaka doplňujúcim informáciám