Sieťové moduly
Sieťové moduly

Na špičkový výkon

Čoraz rýchlejšia, flexibilnejšia, efektívnejšia a variabilnejšia výroba si vyžaduje kontinuálnu komunikáciu od snímača až do siete internet. Tým narastá objem dát generovaných vo výrobných procesoch. Preto sú v kurze komponenty, ktoré poskytnú tieto informácie. Rovnako je dôležitá aj infraštruktúra, ktorá tieto údaje prenesie cez všetky úrovne.

Priemyselné siete

 • Sieťové moduly pre Profinet

  Rýchlo, úsporne a robustne v priemyselnej automatizácii

  Fakt, že priemyselná automatizácia zaznamenala vďaka zbernici Profinet zásadný krok vpred, je jednoducho preukázateľný. Pretože pomocou systému Profinet spojíte pohony a zabezpečovaciu techniku priamo do jednej siete.

  Systém pracujúci na báze ethernetu je výraznejšie rýchlejší ako systém Profibus, dá sa s ním ale bez problémov kombinovať. To isté pletí pre spojenie s IO-Link. Ušetríte pri tom čas a vďaka konektivite sa postaráte o zlepšenie technologickej kvality.

  Naše sieťové moduly umožnia priebežnú integráciu zberníc Profinet – od riadiacej úrovne až po pohon. Aj v nepriaznivých prostrediach.

  Špeciálne funkcie

  • Inštalačná voľnosť, jednoduché zapojenie, priebežná diagnostika a centrálne nastavovanie parametrov vďaka spojeniu s IO-Link
  Sieťové moduly pre Profinet
  Riešenia IO-Link so systémom Profinet

 • Sieťové moduly pre Profibus

  Moderná výroba založená na efektívnej prevádzkovej a technologickej komunikácii

  Ako poskytovateľ riešení dodáva spol. Balluff široké spektrum komponentov na optimálne použitie zberníc Profibus. Vyspelá technológia prevádzkových zberníc je dlhoročnou a spoľahlivou oporou modernej výroby. Máme pre vás optimálne riešenie bez ohľadu na výrobcu ovládania.

  Budete profitovať z efektívnej zbernicovej a technologickej komunikácie s jednoduchým zapojením, z promptnej nadstavby vďaka priamej montáži do vášho zariadenia, ako aj z možnosti rýchlej prestavby. A to všetko aj v drsných priemyselných prostrediach. Naše riešenia s Profibus sú vhodné pre IO-Link. Znamená to, že môžete priamo využívať všetky výhody IO-Link. Vaša efektivita stúpne vďaka vyspelej technike pripojenia od spol. Balluff.

  Špeciálne funkcie

  • Priebežná diagnostika: žiaden systémový výpadok
  • Centrálne nastavovanie parametrov: rýchle obnovenie prevádzky zariadení
  • Úspora času aj nákladov
  • Jednoduchšia demontáž zariadení a bezpečnosť investícií vďaka normám IEC 61158/EN 50170
  Sieťové moduly pre Profibus
  Riešenia IO-Link s Profibus

 • Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field

  Zvládnite nástrahy automatizácie pomocou ultrafunčkných a praktických modulov

  Pre všetky oblasti priemyselnej komunikácie platí: Technológie prevádzkových zberníc a sieťové technológie musia spĺňať požiadavky čoraz výkonnejšej komunikácie.

  Komunikácia musí byť súčasne čo najjednotnejšia. Práve z hľadiska úloh automatizácie v ázijskom priestore sa spol. Balluff podarilo spojiť komunikáciu na úrovni strojov a zariadení s komunikáciou so snímačmi/akčnými členmi: Sieťové moduly CC-Link IE/Field pre úroveň zariadení na jednej strane a na priame spojenie s úrovňou snímačov/akčných členov na strane druhej.

  Na perfektné pripojenie vstupno/výstupných systémov na otvorený, deterministický vysokorýchlostný sieťový modul CC-Link IE/Field sme vyvinuli mimoriadne praktické moduly prevádzkových zberníc s vysokou funkčnosťou. Vďaka svojim výnimočným parametrizačným a diagnostickým možnostiam zanecháva táto nová generácia všetky doterajšie riešenia s prehľadom za sebou.

  Špeciálne funkcie

  • Stupeň ochrany IP67
  • Úplne zaliate teleso
  • Displej, LED-diódy a integrovaný prístup SLMP (Seamless Message Protocol) na diagnostiku a nastavovanie parametrov
  Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field
  Riešenia IO-Link so systémom CC-Link IE/Field

 • Sieťové moduly pre CC-Link

  Získajte výkonné topologické riešenia riadiacich systémov výrobkami z jedného zdroja

  CC-Link ako štandardizovaná prevádzková zbernica integruje najrôznejšie automatizačné komponenty od najrôznejších dodávateľov. V Ázii je CC-Link už dominantnou technológiou prevádzkových zberníc. Open-Network sa opiera o Partnerskú asociáciu pre CC-Link (CLPA), ktorá zastupuje viac ako 1 000 členských spoločností po celom svete.

  Ako účinný a integrovaný systém sa CC-Link zaručene postará o splnenie vašich požiadaviek. Využite naše vysokokvalitné a bohaté portfólio a zrealizujte výkonné topologické riešenia riadiacich systémov výrobkami z jedného zdroja.

  Špeciálne funkcie

  • Pre náročné prostredia: úplne zaliata, robustná skrinka
  • Výkonná diagnostika jednoznačne identifikuje problémové oblasti
  • Konštantná dátová priepustnosť aj pri veľkých objemoch dát
  • Spoľahlivé ovládanie v reálnom čase
  • Ovládania programovateľné pomocou siete
  • Možnosť odpájania a pripájania sieťových staníc počas aktívnej prevádzky
  • Automatická obnova sieťových staníc
  Riešenia IO-Link so systémom CC-Link

 • Sieťové moduly pre Ethernet/IP

  Náš štandard pre sieťovú techniku pre vysoký výkon zariadenia

  Vysoká efektivita sa nedá dosiahnuť bez optimalizovanej siete. Pre vaše výkonné zariadenie ponúkame rozsiahly sortiment pre Ethernet/IP. Ako celosvetovo uznávaný štandard pre sieťovú techniku, ktorý nahradil Devicenet už v mnohých oblastiach. Pretože technológia založená na ethernete pracuje výrazne rýchlejšie a umožňuje integráciu techniky pohonov.

  Naše sieťové moduly Ethernet/IP bodujú okrem iného aj jednoduchosťou svojej obsluhy. Iba ethernetové moduly od spol. Balluff vám umožnia blokovanie IP adries a ochranu pred náhodnými zmenami. Tým sa zvyšuje bezpečnosť a zjednodušuje údržba.

  Špeciálne funkcie

  • Úspora času aj nákladov: Rýchla inštalácia a jednoduchá integrácia do existujúcich sietí
  • Jednoduchá výmena modulu vďaka inovačnému adresovaciemu konektoru
  Sieťové moduly pre Ethernet/IP
  Riešenia IO-Link s Ethernet/IP

 • Sieťové moduly pre Devicenet

  Optimálne sieťové komponenty pri účinnom využití Devicenet

  Spoločnosť Balluff vám poskytne podporu pomocou celého spektra výkonnej sieťovej techniky tak, aby ste si mohli jednoducho vybrať vaše optimálne sieťové komponenty. Pre aplikácie v USA nájdete u nás preto všetky moduly na efektívne využitie Devicenet.

  Bez ohľadu na výrobcu riadenia budete vďaka nášmu portfóliu profitovať z bohatého a vyspelého programu pre Networking a Connectivity. Vďaka jasnej orientácii na vaše požiadavky nezostane mimo skriňového rozvádzača žiadne prianie nesplnené. Rozhodnete sa tak pre efektívnu prevádzkovú a technologickú kombináciu a ušetríte čas aj náklady.

  Špeciálne funkcie

  • Jednoduchá inštalácia, promptná nadstavba, rýchla prestavba
  • Nezávislosť od výrobcu ovládania
  Sieťové moduly pre Devicenet
  Riešenia IO-Link so systémom Devicenet

 • Sieťové moduly pre EtherCAT

  Výkonná technológia na plnú flexibilitu

  Vynikajúci výkon, nízke náklady, flexibilná topológia a jednoduchá manipulácia – to sú výhody priemyselnej ethernetovej technológie EtherCAT. Ponúka plnú flexibilitu: od voľného výberu topológie cez možnosť pripájania a odpájania zariadení a segmentov v aktívnej prevádzke až po zálohovanie vedení v rámci prstencovej topológie.

  EtherCAT je vhodný nielen pre centralizované, ale aj decentralizované architektúry a podporuje komunikáciu master/slave, master/master a slave/slave. Okrem toho umožňuje pripojenie vnútorných prevádzkových zberníc.

  Pri využití existujúcej infraštruktúry sa pomocou protokolu EtherCAT Automation Protocol dá optimálne pokryť aj úroveň závodu. Najlepšie pomocou našich sieťových modulov.

  Špeciálne funkcie

  • Podpora až 65 535 účastníckych zariadení do vzdialenosti až 100 m
  • Medzinárodný štandard od roku 2007
  Sieťové moduly pre EtherCAT
  Riešenia IO-Link so systémom Ethercat