Priemyselná identifikácia

Komplexný prehľad údajov

Naše priemyselné RFID systémy BIS vám pomôžu zvládnuť tok informácií v rámci modernej prevádzky. RFID umožňí automatickú identifikáciu a sledovanie objektov. Na identifikovaný objekt sa osadí dátový nosič, ktorý funguje ako pamäť.

Údaje sa prenášajú medzi dátovým nosičom a hlavou na zapisovanie/čítanie a prostredníctvom vyhodnocovacej jednotky sú k dispozíciiriadiacemu systému.

Spol. Balluff má v ponuke široký výber inovatívnych výrobkov pre všetky používané RFID frekvencie nízku (LF), vysokú (HF) a (UHF) . Vyhodnocovacie jednotky BIS V zvládajú všetky frekvencie a umožňujú vzájomnú flexibilnú komunikáciu všetkých systémov. Vďaka vyššej flexibilite a menším skladovým zásobám ušetríte náklady.