Bezpečnosť strojov v kvalite spoločnosti Balluff

Automatizácia si vyžaduje bezpečnosť. Bezpečnosť sa zakladá na spoľahlivosti. Kvalita Balluff vám zaručuje mimoriadnu spoľahlivosť: s rozmanitými riešeniami, vďaka ktorým sú stroje a zariadenia spoľahlivé, a tým aj bezpečné. Naše bezpečnostná senzorika v kombinácii s bezpečnou riadiacou technikou umožňuje inovatívne koncepcie pre bezpečnosť vašich strojov. A to pri stabilnej kvalite, ktorá vydrží mnoho rokov. Bezpečnostná koncepcia Balluff určená pre automatizáciu zahŕňa nestále rastúci počet výrobkov a komponentov, ktoré prispievajú k minimalizácii nebezpečenstva pre ľudí a stroje a k bezpečnému spracovaniu informácií. Tieto komponenty sa dajú úplne jednoducho integrovať do riadenia zariadenia strojov.

Prečo je bezpečnosť strojov dôležitá?

Bez pochýb: vysoká efektívnosť a produktivita strojov a zariadení sú v priemysle dôležité. Ochrana osôb, strojov a pracovného prostredia je však nevyhnutná. Ako špecialista na snímače a automatizáciu sa snažíme nielen o to, aby naše snímače fungovali. Rozhodujúce je, aby naša priemyselná bezpečnostná technika spĺňala aj prísne predpisy. Pretože všade tam, kde sú ľudia v priamom kontakte so strojmi, musia bezpečnostné koncepcie spĺňať najvyššie požiadavky. Aj keď nie je možné úplne vylúčiť riziká a chyby, predsa len platí, že je potrebné ich minimalizovať a vypracovať optimálnu bezpečnostnú koncepciu. So Safety over IO-Link ponúka spoločnosť Balluff pre vašu automatizáciu jednoducho integrovateľné bezpečnostné riešenie.

Čo znamená Safety over IO-Link?

Safety over IO-Link spája automatizáciu a bezpečnosť v jednom efektívnom komplexnom systéme. Základom je univerzálne rozhranie IO-Link: Bezpečnostný protokol sa namoduluje na trojžilové vedenie a umožňuje komunikáciu a výmenu informácii medzi bezpečným vstupno/výstupným modulom a primárnym zariadením IO-Link. Safety over IO-Link je otvorená na úrovni snímača: Pretože k Safety-Hub Profisafe sa dajú pripojiť nielen bezpečnostné komponenty Balluff, ale aj bezpečnostné zariadenia iných výrobcov so štandardným káblom M12.

Ako bezpečné je bezpečné?

Prostredníctvom Safety-Hub je k dispozícii celkovo dvanásť bezpečných vstupov a dva bezpečné výstupy. Modul dokáže napájať prístupy a výstupy až do celkového prúdu 8 ampérov. Maximálny reakčný čas je 20 milisekúnd. Safety-Hub je bezpečný vstupno/výstupný modul, pomocou ktorého je možné aj štandardné komponenty naviazať ako jednoduché binárne snímače. Komunikácia zameraná na bezpečnosť primárneho zariadenia IO-Link sa vykonáva prostredníctvom Profisafe pre Profinet. Informácie relevantné z hľadiska bezpečnosti sa prenášajú metódou tunnelingu prostredníctvom primárneho zariadenia (master) priamo do riadenia. Takto realizované riešenia spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy do PLe/SIL3.

Aké výhody ponúka Safety over IO-Link?

Naša bezpečnostná koncepcia Safety over IO-Link spája osvedčené výhody IO-Link, ako je spoľahlivá, flexibilná výmena informácií, prevod údajov cez všetky úrovne, jednoduché pripojenie a univerzálne použiteľné, normované rozhranie s komunikáciou zameranou na bezpečnosť prostredníctvom Profisafe pre Profinet.

Integrácia bezpečnostnej techniky bude taká jednoduchá ako nikdy predtým. K primárnemu zariadeniu IO-Link sa pripája len bezpečný vstupno/výstupný modul, ku ktorému môžete pripojiť takmer každé bezpečnostné zariadenie. Parametrizáciu vykonávajte centrálne prostredníctvom riadenia. Súbory parametrov bezpečnostnej koncepcie je možné jednoducho preniesť na ďalšie stroje a celé zariadenie. Systém sa dá navyše rýchlo a jednoducho prispôsobiť zmeneným požiadavkám.

Riešenie pre priemyselnú bezpečnostnú techniku zjednodušuje systémové usporiadanie a použitím jednotných pripájacích vedení M12 šetrí čas a náklady na kabeláž. Inštalácia bezpečnostnej techniky IP67 priamo v prevádzke umožňuje menšie skriňové rozvádzače a užšie koncepcie zariadení.