Optoelektronické ochranné zariadenia
Optoelektronické ochranné zariadenia

Bezpečná ochrana osôb pre rýchlu interakciu medzi človekom a strojom

Flexibilná výroba predstavuje vysoké nároky na bezpečnosť, ak pri automatizácii pracuje človek a stroj takpovediac ruka v ruke. Táto spolupráca napríklad v priestore stroja totiž nesmie ohrozovať bezpečnosť zamestnancov. Optoelektronické ochranné zariadenia, ako sú bezpečnostné svetelné závesy spoločnosti Balluff, vám ponúkajú bezpečné riešenia, ktoré vám umožňujú veľkú flexibilitu. Ďalšia výhoda pre vás: Použitím svetelných závesov, ktoré pozostávajú z viacerých rovnobežne nasmerovaných svetelných lúčov, môžete navyše ušetriť miesto, pretože svetelné závesy dokážu nahradiť nákladné konštrukcie ochranných plotov alebo kombináciu viacerých jednotlivých svetelných závor.

Bezdotykovo pôsobiace ochranné zariadenia

Optoelektronické ochranné zariadenia sa využívajú vždy v tých prípadoch, ak operátori zasahujú do výrobného procesu, takže sa musia zabezpečiť nebezpečenstvá, ktoré predstavujú zariadenia a stroje. Bezdotykovo pôsobiace ochranné zariadenia (BWS) detegujú pohyb osôb na zariadení v rámci stanoveného bezpečného priestoru pomocou infračerveného svetla. Bezpečnostné svetelné závesy spoločnosti Balluff sú dimenzované pre aplikácie na ochranu prstov, rúk alebo vo forme svetelnej mreže pre aplikácie na ochranu tela. Čím sú svetelné lúče užšie, tým vyššie je rozlíšenie a schopnosť detegovania, takže sa s bezdotykovo pôsobiacimi ochrannými zariadeniami spoločnosti Balluff dajú bezpečne rozpoznať aj malé časti tela. Ak sa osoba pohybuje v definovanej ochrannej oblasti, aktivuje bezpečnostný svetelný záves ihneď povel na zastavenie a dajú sa zastaviť všetky pohyby stroja, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti.

Bezpečnostná funkcia sa dá so svetelnými závesmi realizovať rýchlejšie ako pri použití viacerých jednotlivých svetelných závor. Pretože montujete len jednu jednotku, namiesto toho, aby ste museli pri svetelných závorách inštalovať viaceré samostatné zariadenia. Aj pripojenie je potom jednoduchšie. Jednoducho pripojte bezpečnostný záves napr. k bezpečnému modulu Safety over IO-Link pripojenému k primárnemu zariadeniu IO-Link. Tak vytvoríte bezpečnostnú funkciu. Súčasne šetríte náklady, pretože spojovacia technika je vďaka konektorom M12 štandardizovaná.

Bezpečne a priestorovo úsporne

Bezdotykovo pôsobiace ochranné zariadenia umožňujú spoľahlivú ochranu osôb bez nutnosti priestorov na konštrukcie ochranných plotov. Pretože použitím optoelektronických ochranných zariadení, ako sú naše bezpečnostné svetelné závesy, odpadajú takéto pevné konštrukcie, ktoré v normálnom prípade bránia osobám vo vstupe do nebezpečných oblastí a súčasne vyžadujú veľa miesta. Bezpečnostné svetelné závesy spoločnosti Balluff sa dajú použiť flexibilne a hospodárne. Súčasne ponúkajú vysokú ochranu proti manipulácii.

Na človeku záleží

Pri plnoautomatických manipulačných procesoch vznikajú obzvlášť veľké riziká pre človeka. Preto je podstatné, aby bezpečnostné svetelné závesy rozlišovali medzi osobami a tokom materiálu. Napríklad na spoľahlivé zásobovanie robotov materiálom sa dajú naše bezpečnostné svetelné závesy použiť aj na materiálových slučkách. Bezpečnostná funkcia sa dočasne premostí (takzvaný „muting“, keď sa materiál prepravuje cez chránenú oblasť. Bez ohľadu na to je bezpečnosť zachovaná, ak do chránenej oblasti neplánovane vstúpi osoba.

Najdôležitejšie výhody

  • Detekcia prstov, rúk a tela na rýchlu interakciu medzi človekom a strojom
  • Ochranná oblasť definovaná infračerveným ochranným poľom – vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLe/SIL3
  • Bezpečné zastavenie stroja pri bezpečnostne kritických aplikáciách
  • Lepšie využitie priestoru vďaka úspore konštrukcií na ochranné oplotenie
  • Vysoká ochrana proti manipulácii