Bezpečné vstupno/výstupné moduly
Bezpečné vstupno/výstupné moduly

Jednoduchá realizácia s bezpečnostnými aplikáciami IO-Link

Bezpečné vstupno/výstupné moduly od spoločnosti Balluff spájajú bezpečnostnú a automatizačnú techniku prostredníctvom technológie IO-Link. Táto poskytuje nielen signály snímačov a akčných členov, ale dá sa použiť aj na bezpečnostné aplikácie. S univerzálnym rozhraním bude integrácia priemyselnej bezpečnostnej techniky taká jednoduchá, ako nikdy predtým.

Bezpečná komunikácia so Safety over IO-Link

Jadro Safety over IO-Link tvorí pri Balluff Safety-Hub s Profisafe pre Profinet. Bezpečnostné spínače, snímače, optoelektronické ochranné zariadenia alebo aj bezpečné povelové prístroje s ním pripojíte rýchlo. Štandardné vedenia M12 sú preto vhodné na pripojenie takmer každého bezpečného prevádzkového prístroja.

Bezpečná komunikácia s riadiacou úrovňou sa vykonáva prostredníctvom Profisafe pre Profinet. Unikátne pritom je: Pre bezpečnostnú koncepciu vášho zariadenia potrebujete len jednu infraštruktúru, aby ste realizovali priemyselnú bezpečnosť. Spolu s našimi bezpečnostnými komponentami vznikne komplexný bezpečný systém, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

Jednoduchá integrácia a riadenie

Bezpečné vstupno/výstupné moduly pracujú v rámci komunikácie zariadenia na rovnakej úrovni ako zariadenia IO-Link. Tým spôsobom sa Safety-Hub a moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie pripoja k portu IO-Link už existujúceho štandardného primárneho zariadenia IO-Link.

V prípade modulov Safety over IO-Link sa potom tieto moduly centrálne parametrizujú prostredníctvom riadenia na konkrétne použitie. K Safety-Hub je možné pripojiť viac ako dvanásť bezpečných vstupov a dva bezpečné výstupy rôznych bezpečnostných komponentov, ako napríklad bezpečnostné snímače, bezpečnostné spínače, bezpečné pridržiavacie zariadenia alebo prístroje núdzového zastavenia. A to nielen od spoločnosti Balluff, ale aj od iných výrobcov – všetko so štandardným káblom M12.

Moduly IO-Link s galvanickým odpojením pre bezpečnostné aplikácie sa ovládajú predradenou bezpečnou logickou jednotkou.

Bezpečné spracovanie signálov

S modulom Profisafe prostredníctvom IO-Link môžete bezpečne spracovať všetky signály, ako napríklad signály spínacích kontaktov alebo signály OSSD. Tento modul monitoruje pripojenú senzoriku, odovzdáva jej stav na nadradené ovládanie Profisafe, a potom môže bezpečne vypnúť pripojené akčné členy. Mimochodom, k nášmu Safety-Hub sa dajú pripojiť aj jednoduché štandardné snímače alebo akčné členy. Používané primárne zariadenie IO-Link je štandardné zariadenie, ktoré nie je zamerané na bezpečnosť. To znamená: bezpečnostné signály sa prenášajú prostredníctvom primárneho zariadenia a cez všetky medziľahlé úrovne až do riadiacej úrovne a až tam sa spracovávajú. Na to sa môžu prípadne použiť aj disponibilné primárne zariadenia IO-Link, takže dodatočne šetríte náklady.

Zaručenie bezchybného spojenia

V rámci systémov platí: Čím je kabeláž jednoduchšia, tým nižšia je chybovosť. Pripojovacie koncepcie s IO-Link vám poskytujú jednoduchú prípojku M12 s trojpólovými alebo štvorpólovými konektormi. Toto jednoduché prepojenie umožňuje Safety over IO-Link aj pri realizácii bezpečnosti strojov. Okrem toho s riešením Safety over IO-Link šetríte hotovosť: Prepojenie vytvoríte rýchlo, spotrebujete málo materiálu a zaručene bude bezporuchové.

Zníženie celkových nákladov vďaka riešeniu Safety over IO-Link

S riešením Safety over IO-Link využívate aj naďalej všetky výhody IO-Link. Pretože koncepcia spája bezpečnosť a automatizáciu v jednom systéme. Aj bezpečné vstupno/výstupné moduly s galvanickým odpojením doplníte v prevádzke v existujúcej topológii IO-Link. Z potenciálu úspor dosiahnutého vďaka IO-Link mimochodom profitujete počas celého životného cyklu vášho stroja.

Zníženie odstavnej plochy pre stroj

Inteligentné rozšírenie IO-Link s bezpečnostnými funkciami vám umožňuje jednoduchú a bezpečnú štruktúru systému. Ušetríte na kabeláži, znížite objem svojho skriňového rozvádzača a zmenšíte odstavnú plochu pre váš stroj. Ďalšie plus pre vás: Naše Safety-Hub s Profisafe môžete integrovať komfortne. V ojedinelých prípadoch je možné dokonca upustiť od použitia samostatného Hub. Pretože Safety-Hub umožňuje prepojiť aj signály binárnych štandardných snímačov.

Zvýšenie výkonu stroja prostredníctvom minimálneho rozšírenia

S riešením Safety over IO-Link môžete komfortne rozšíriť existujúcu topológiu siete. Pretože bezpečné vstupno/výstupné moduly s Profisafe pre Profinet umožňujú pripojenie bezpečnostných, ako aj štandardných komponentov. Tým sa zachová funkčnosť vášho systému. A bezpečnosť je zaručená. Vďaka vynikajúcej možnosti škálovania zvýšite obratom ruky výkon svojho zariadenia, pretože obe topológie sú úspešné zlúčené.

Flexibilná prestavba zariadenia až do poslednej minúty

Vďaka štandardizácii topológie a bezpečnostným komponentom môžete vašu aplikáciu kedykoľvek jednoducho a rýchlo prispôsobiť zmeneným požiadavkám. Vďaka tomu splníte nielen bezpečnostné požiadavky podľa štandardov a noriem – ale budete aj flexibilní až do poslednej minúty. Požiadavky svojich zákazníkov tak zrealizujete spoľahlivo a dodržíte termín expedovania vášho stroja.

Produktové rady

 • Moduly IO-Link pre bezpeč. aplikácie

  IO-Link a bezpečnosť

  Naše moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie umožňujú aplikácie až do PLd/SIL2 a sú rovnako vhodné aj na pripojenie binárnych snímačov a akčných členov, ktoré sú bežné na trhu. Vďaka všeobecne použiteľným štandardným vedeniam M12 navyše ušetríte čas a náklady, zoptimalizujete dizajn stroja, zjednodušíte uvedenie do prevádzky a získate väčší prehľad. Navyše môžete funkcie stroje a/alebo oblasti stroja združiť do jedného modulu a zoptimalizovať tak štrukturálny prehľad o stroji.

  Údržba modulov IO-Link pre bezpečnostné aplikácie sa dá vykonávať na diaľku pomocou známych diagnostických nástrojov IO-Link a v prípade servisu sa dajú jednoducho vymeniť. Dobré na zníženie prestojov na minimum. Ich prevádzková schopnosť dovoľuje inštalácie prístrojov mimo skriňového rozvádzača. Dokonca aj v drsných podmienkach prostredia, ako sú napr. prach, nečistota, oleje, voda, emulzie, mechanické namáhania a mnoho ďalšieho. 

  Zaujímavosti

  • Vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLd/SIL2
  • Nízke náklady na údržbu v prípade servisu vďaka priebežnej diagnostike a jednoduchej výmene zariadenia
  • Nákladovo úsporné vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
  • Zníženie prestojov vďaka možnosti diaľkovej údržby
  • Úspora modulov vďaka možnosti zoskupovania a štandardizovania funkcií stroja
  Moduly IO-Link pre bezpeč. aplikácie
 • Profisafe prostredníctvom IO-Link

  Bezpečné snímanie signálov a komunikácia

  Bezpečný vstupno/výstupný modul Profisafe po prvýkrát spája automatizačnú a bezpečnostnú techniku pomocou IO-Link. Na bezpečné pripojenie budete potrebovať iba jedno primárne zariadenie IO-Link. Pretože systém je až po úroveň snímača otvorený, môžete pripojiť takmer akékoľvek bezpečnostné zariadenie.

  Vďaka kombinácii automatizačnej a bezpečnostnej techniky je možné vytvoriť zaistenie stroja v jednom systéme. Pretože IO-Link poskytuje detaily snímačov/akčných členov, ako aj bezpečné informácie. So Safety over IO-Link využívate to najlepšie z oboch svetov. A integrácia bezpečnostnej techniky bude taká jednoduchá, ako nikdy predtým.

  Parametrizácia sa vykonáva centrálne prostredníctvom riadenia. Informácie relevantné z hľadiska bezpečnosti sa prenášajú prostredníctvom primárneho zariadenia (master) priamo do riadenia, pričom použitie Profisafe prostredníctvom Profinet zabezpečí spoľahlivú komunikáciu s riadením.

  Zaujímavosti

  • Jedna infraštruktúra pre automatizačnú a bezpečnostnú techniku až do PLe/SIL3 prostredníctvom IO-Link
  • Nízke náklady na udržiavanie v prípade servisu vďaka priebežným diagnostikám a jednoduchej výmene prístrojov
  • Nízke náklady vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
  • Zníženie počtu potrebných IP adries
  • Štandardizovaná koncepcia prepojenia s možnosťou priameho pripojenia bezpečných pridržiavacích zariadení
  • Možnosť pripojenia takmer akéhokoľvek bezpečnostného zariadenia
  Profisafe prostredníctvom IO-Link
  Safety BGL

  Bezpečnostná technika a automatizácia. Safety over IO-Link spája.