Bezpečné povelové prístroje
Bezpečné povelové prístroje

Spoľahlivé zastavenie strojov v prípade núdze

K povinnej starostlivosti podniku patrí bezpečná prevádzka automatizovaných strojov a zariadení. Aby sa zabezpečilo, že sa aj v núdzovom prípade odvrátia alebo znížia ohrozenia stroja, musia sa používať bezpečné povelové prístroje, ako aj núdzové zastavenie (núdzové vypnutie). V zariadeniach musí byť ako prídavné bezpečnostné opatrenie vždy k dispozícii zariadenie núdzového zastavenia – nezáleží na tom, či pri inštalácii, počas prevádzky alebo pri údržbe. A bez ohľadu na to, či sa táto funkcia označuje ako núdzové vypnutie (odpojenie energie) alebo núdzové zastavenie (zastavenie procesu alebo pohybu predstavujúceho nebezpečenstvo).

Bezpečné povelové prístroje musia byť jednoducho dostupné, kedykoľvek k dispozícii a funkčné a mali by bezprostredne vytvoriť bezpečný stav stroja. Naše dobre viditeľné povelové prístroje vyvolajú vo vážnom prípade okamžitú funkciu núdzového zastavenia. Preto sa optimálne hodia na ochranu vašich zamestnancov a zariadení.

Produktové rady

 • Zariadenie núdzového zastavenia

  Núdzové zastavenie – ak k tomu dôjde

  Tlačidlá, resp. spínače núdzového zastavenia zaručujú, že stroje a zariadenia nenabehnú samočinne znova. Vo väčšine prípadoch vedie prerušenie spínacieho obvodu k zastaveniu stroja. V závislosti od rámcových podmienok použitia a relevantných predpisov sa systémy núdzového zastavenia členia na rôzne kategórie zastavenia.

  Okamžité odpojenie prívodu energie (kategória zastavenia 0)

  Ak to nepredstavuje iné riziko pre používateľa, preruší sa prívod energie ihneď.

  Riadené zastavenie (kategória zastavenia 1)

  V prípadoch, pri ktorých by mohlo nekontrolované prerušenie prívodu elektrického prúdu spôsobiť nebezpečné situácie, napríklad pri brzdení, sa zariadenie uvedie do bezpečného stavu a až potom sa preruší prívod energie.

  Bezpečné povelové prístroje pre najvyššie bezpečnostné požiadavky

  Bezpečné povelové prístroje spoločnosti Balluff spĺňajú najvyššie bezpečnostné požiadavky podľa medzinárodných štandardov a noriem a dajú sa bezpečne integrovať do vášho zariadenia.

  Zaujímavosti

  • Bezpečné vypnutie prívodu energie
  • Nútené otvorenie podľa IEC 60947-5-1, príloha K
  • Konektorové spojenie pomocou M12 (5-pólové)
  • Hríbové tlačidlo s otočným odblokovaním
  • Vysoký druh ochrany proti prachu a vode
  • Kompaktné teleso, jednoduchá montáž
  Zariadenie núdzového zastavenia