Snímače na monitorovanie podmienok
Snímače na monitorovanie podmienok

Kontinuálne monitorovanie stavu na kritických pozíciách

Pomocou multifunkčných snímačov na monitorovanie podmienok BCM s integrovaným predbežným spracovaním údajov je možné zabrániť neplánovaným prestojom a poruchám vo výrobnom procese. Pretože inteligentné snímače vám poskytujú údaje o stave, ktoré môžete využiť na automatizáciu nákladných manuálnych inšpekcií. Zároveň sú tieto údaje o stave dôležitým modulom IIOT na realizáciu inteligentnej a flexibilnej výroby.

Snímače na monitorovanie podmienok od spoločnosti Balluff zaznamenávajú rôzne fyzikálne veličiny – ako vibrácie, teplotu, vlhkosť vzduchu a atmosférický tlak, spracovávajú ich a odosielajú požadované údaje do nadradeného systému prostredníctvom IO-Link. Navyše môžu snímače rozpoznávať a oznamovať svoj vlastný stav. Budete tak vždy informovaní o ich teplote, prevádzkových hodinách a spúšťacích cykloch.

Pomocou štandardizovaného protokolu IO-Link sa dajú snímače komfortne parametrizovať a pritom sa dá individuálne zosúladíť vyhodnocovanie v snímači s aplikáciou. Pomocou flexibilnej úpravy procesných údajov je možné voľne konfigurovať a cyklicky prenášať až päť nameraných alebo predbežne spracovaných údajov. Navyše sa dá realizovať acyklické dopytovanie ďalších štatistických vyhodnocovaných veličín.

Okrem toho môžete pri automatizovanom monitoringu meraných alebo vyhodnocovaných veličín definovať hraničné hodnoty predbežných a hlavných alarmov, aby snímač pri určitých udalostiach generoval výstražné hlásenia.

Snímače na monitorovanie podmienok od spoločnosti Balluff tak významne prispievajú k efektívnej a bezporuchovej prevádzke každého zariadenia a zreteľne zvyšujú efektivitu celkového zariadenia.

Najdôležitejšie výhody

  • viaceré merané veličiny v jednom prístroji: vibrácia, teplota, vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak
  • integrovaná vyhodnocovacia elektronika s konfigurovateľným predbežným spracovaním údajov
  • konfigurovateľné udalosti a indikácie stavov
  • možnosť rýchleho pripojenia a jednoduchého napojenia prostredníctvom IO-Link
  • kompaktná konštrukcia