RFID > Priemyselný RFID systém BIS L
Priemyselný systém RFID BIS L

Odpoveď na jednoduché identifikačné úlohy

Naše nízkofrekvenčné RFID systémy BIS L sa hodia pre aplikácie, kde je prvoradá identifikácia a v menšej miere ide o spracovanie dát.

Pri sledovaní je často potrebné iba načítanie kódu (Read-only) z dátového nosiča. Systémy 125 kHz fungujú spoľahlivo do vzdialenosti 100 mm a na materiály, ako sú voda, textílie, drevo a hliník, reagujú relatívne neutrálne.

Najdôležitejšie výhody

  • Kapacita pamäte dátového nosiča je obmedzená na 192 bajtov
  • Na prenos malých objemov dát
  • Prehľadné portfólio dátových nosičov
  • Na použitie v menej drsných okolitých podmienkach
  • Unique ID kód s dĺžkou 5 bajtov, len na čítanie
  • Dostupné sú dátové nosiče Read-only (len na čítanie, bezpečnosť pri manipulácii)

Systémové komponenty

NF dátové nosiče (125 kHz)

NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (125 kHz)

NF hlavy na zapisovanie/čítanie (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

NF ručné prístroje (125 kHz)

NF vyhodnocovacie jednotky (125 kHz)

NF dátové väzbové členy (125 kHz)