Snímacia technika > Magneticky kódované snímače
Magneticky kódované snímače

Vysokopresné, robustné a rýchlo pracujúce systémy merania

Magneticky kódované snímače od spol. Balluff boli vyvinuté na presné polohovanie a meranie rýchlosti vo veľmi dynamických aplikáciách. Vysokopresné a rýchlo pracujúce systémy merania sú voliteľne vybavené magneticky kódovaným, lineárnym alebo rotačným meracím telesom. Hodia sa nielen pre lineárne, ale aj rotačné aplikácie a na inkrementálnu alebo absolútnu detekciu polohy.

Ich robustné spracovanie umožňuje použitie pri extrémnych okolitých podmienkach – aj v tomto prípade zaručia snímače vysokú dostupnosť vašich strojov, resp. zariadení.

Najdôležitejšie výhody

  • Žiadne opotrebovanie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Inkrementálne alebo absolútne rozhranie
  • Vysoké rozlíšenia do 1 µm
  • Merané dĺžky do 48 m
  • Flexibilita pri inštalácii a manipulácii
  • Dlhá životnosť z dôvodu veľkej robustnosti

Produktové rady

Absolútny magneticky kódovaný systém merania dráhy

Absolútny magneticky kódovaný systém merania uhla

Inkrementálny magneticky kódovaný systém merania dráhy

Inkrementálny magneticky kódovaný systém merania uhla