Prispôsobte si svoj systém RFID podľa vašich požiadaviek. Záleží len na vás, či začnete výberom dátového nosiča, vyhodnocovacej jednotky, alebo hlavy na zapisovanie/čítanie. Vždy uvidíte položky, ktoré zodpovedajú vášmu výberu. Nechajte sa jednoducho viesť vašim zadaním.