Zabezpečenie kvality > Proces Poka Yoke
Proces Poka Yoke

Ako funguje Poka Yoke

Možné slabiny sa odstraňujú už pri vývoji výrobnej linky. Napriek tomu sa počas výroby objavujú nepredvídateľné ťažkosti. Musia sa identifikovať, musí sa implementovať identifikačná metóda a musí sa vyvinúť postup na ich kontrolu.

Dodržiavanie vysokých štandardov kvality je predpoklad optimálnej výroby. Pomocou cieleného manažmentu chýb systémom Poka Yoke od spol. Balluff sa to dá zabezpečiť dokonca v prebiehajúcom procese.

Vďaka transparentnej výrobe sa dá sledovať každý krok. Umožní sa včasná identifikácia slabín a prijatie protiopatrení. Tým sa zvýši spoľahlivosť výroby, umožnia sa rýchle nápravné zásahy a promptné úpravy pri meniacich sa požiadavkách.

Túto nevyhnutnú transparentnosť a flexibilitu zaručuje senzorika od. spol. Balluff

Kroky jedna a dva: identifikovanie a rozpoznanie

Identifikácia problematických miest

Implementácia identifikácie chýb