Zabezpečenie kvality > Identifikácia založená na snímačoch
Identifikácia založená na snímačoch

Snímače pre všetky oblasti identifikácie založenej na snímačoch

Použite našu identifikáciu založenú na snímačoch na eliminovanie chýb.
Naše portfólio zahŕňa snímače na identifikáciu objektov, snímače na meranie dráhy a vzdialenosti, ako aj optoelektronické snímače.

Použite našu identifikáciu založenú na snímačoch na eliminovanie chýb. Naše portfólio zahŕňa snímače na identifikáciu objektov, snímače na meranie dráhy a vzdialenosti, ako aj optoelektronické snímače. Snímače na identifikáciu objektov od spol. Balluff kontrolujú spoľahlivo prítomnosť objektu. Poskytujú hodnoty typu áno/nie. Sú jednoduché a efektívne a riešia mnoho aplikácií. Tento spôsob zisťovania je ideálny, keď sú kontrolované objekty dobre upevnené.

Snímače na meranie dráhy a polohy vstupujú do hry, keď sa majú snímať objekty a má sa kontrolovať ich poloha.

Naše optoelektronické snímače identifikujú vhodnú farbu a správny materiál kontrolovaných objektov.

Riešenia na eliminovanie chýb

Spätné vysledovanie pre dodávky v stanovenom poradí

Riadenie nedostatkov pomocou systémov RFID

Riadenie poradia farieb pomocou snímačov True-Color

Komplexné snímacie aplikácie pomocou snímačov Vision