Drsné výrobné podmienky
Senzorika do drsných výrobných podmienok

Maximálna spoľahlivosť v extrémnom priemyselnom prostredí

V priemyselnom prostredí panujú často sťažené podmienky: Vysoké teploty, rozstrek pri zváraní a striekajúci kov
alebo odletujúce iskry, nárazy alebo agresívne chladiace kvapaliny a mazadlá výrazne zaťažujú použitú senzoriku. Naprieč všetkými odvetviami sa preto uplatňujú vysoké technické nároky. Snímače spol. Balluff sú robené presne na tieto náročné použitia.

Extrémna odolnosť

Snímače Balluff sa trvalo skúšajú testom veľmi zrýchlenej životnosti – Highly-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT) – v našom vlastnom akreditovanom laboratóriu a už počas vývoja sa optimalizujú pre náročné podmienky použitia. Naše snímače s mimoriadne dlhou životnosťou predlžujú vašu životnosť, zaisťujú maximálnu dostupnosť zariadení a prispievajú tak k zníženiu nákladov.

Všestranné použitie

Spol. Balluff vám ponúka široké spektrum snímačov do priemyselného prostredia s káblami, ktoré sú vhodné na konkrétne použitie a s vhodným príslušenstvom. V závislosti od vyhotovenia sú naše komponenty odolné proti teplotám, nárazom a agresívnym médiám. Pre vás to znamená maximálnu flexibilitu pri použití v najrôznejších aplikáciách.

Osvedčenia pre celý svet

Naše snímače disponujú medzinárodnými osvedčeniami a sú dostupné celosvetovo. Okrem toho vám po celom svete ponúkame našu rozsiahlu podporu. Vrátane osobného poradenstva, praktických školení a individuálnych riešení.

Senzorika a príslušenstvo do drsných výrobných podmienok

Žiaruvzdorné snímače proti vysokým teplotám

Odolnosť proti odletujúcim iskrám a striekajúcemu kovu

Robustné snímače proti nárazom a mechanickému opotrebovaniu

Odolné snímače proti agresívnym chladiacim kvapalinám a mazadlám