Industrie 4.0
Senzorika a identifikačné systémy na realizáciu programu Industrie 4.0

Koncentrovaná odborná spôsobilosť na priemyselnú automatizáciu

Program Industrie 4.0 vyžaduje dostupnosť všetkých relevantných údajov v reálnom čase
a schopnosť vyvodzovať na ich základe vždy optimálny tok zhodnocovania.

Zabezpečíme dostupnosť týchto údajov. Senzorika a identifikačné systémy spol. Balluff zaznamenávajú, distribuujú a interpretujú údaje a starajú sa o ich prenos do nadradených systémov.

Program Industrie 4.0 podporuje inteligentné výrobné systémy. K tomu potrebné technológie nájdete u nás. Poskytneme vám podporu pri navrhovaní, vývoji a realizácii individuálnych riešení v najrôznejších odvetviach. Ako spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu zvyšujeme spolu s vami efektivitu a hospodárnosť vašich procesov, a tým aj vašu konkurencieschopnosť.

Podporíme vás pri realizácii programu Industrie 4.0

Reálne údaje pre koncept Digitálna výrobná prevádzka
Parameterizácia
Vysledovanie systémom Poka Yoke
Zmena formátu pomocou snímačov dráhy
Zmena receptúr pomocou RFID
Monitorovanie podmienok pomocou výkonných sieťových napájacích zdrojov
Prediktívna údržba pomocou Mold-ID
Zabezpečenie kvality pomocou RFID