Miniaturizácia
Miniatúrna senzorika na veľké úlohy

Extra malé konštrukcie pre stiesnené priestory

Priemyselná automatizácia si vyžaduje čoraz rozsiahlejšiu miniaturizáciu konštrukčných skupín. Výsledkom je potreba čo najmenších, najľahších a napriek tomu výkonných komponentov. Miniatúrne snímače od spol. Balluff spĺňajú tieto požiadavky.

Vďaka minikonštrukciám a maximálnemu výkonu ponúkajú veľkú konštrukčnú slobodu a umožňujú množstvo aplikácií. Výsledkom je pre vás vyššia flexibilita.

Spol. Balluff vám ponúka minisnímače so všetkými princípmi činnosti: indukčné, optoelektronické, magnetické, kapacitné, ako aj s ultrazvukom. Pre každú snímaciu technológiu sú dostupné kompaktné indukčné väzbové členy, priestorovo nenáročné zbernicové moduly a RFID v miniverziách.

Náš sortiment zahŕňa minisnímače a kompaktnú techniku pripojenia. Obe sa vynikajúco hodia na automatizáciu výroby. Pretože napr. v rámci robotiky, výrobných liniek alebo pri manipulácii je nízka hmotnosť dôležitým predpokladom na dosiahnutie rýchlych časov taktov. Úspora priestoru vďaka kompaktným vyhotoveniam okrem toho otvára veľké možnosti na individuálne riešenia v prehustenom priestore v strojoch.

Miniatúrna senzorika od spol. Balluff garantuje vysokú presnosť a postará sa o potrebnú spoľahlivosť.

Kompaktné a výkonné minisnímače

Indukčné minisnímače

Optoelektronické minisnímače

Kapacitné mini-snímače

Magnetické valcové minisnímače

Ultrazvukové snímače

Magneticky kódovaný systém merania dráhy

Priemyselné RFID pre prenosové systémy

Rozdeľovače prevádzkovej zbernice a rozbočovače snímačov

Kompaktné indukčné väzbové členy