Safety over IO-Link
Balluff Safety

Bezpečnosť v kvalite spoločnosti Balluff

Automatizácia si vyžaduje bezpečnosť. Bezpečnosť sa zakladá na spoľahlivosti. Kvalita spoločnosti Balluff garantuje riešenia mimoriadnej spoľahlivosti. Takto vzniká bezpečnostná koncepcia spoločnosti Balluff, ktorú tvoria výrobky a riešenia, ktoré počas mnohých rokov spĺňajú svoje úlohy so stabilne vysokou bezpečnosťou a presnosťou. A to zahŕňa stále rastúci počet výrobkov a komponentov, ktoré prispievajú k minimalizácii nebezpečenstva pre ľudí a výrobné zariadenia. Tieto komponenty sa dajú jednoducho integrovať do vášho riadenia zariadenia.

Jedinečné: Safety over IO-Link

Na zvýšenie efektívnosti bezpečnostných koncepcií a na ich integráciu do riadenia zariadenia sme vyvinuli bezpečný V/V modul: Balluff Safety-Hub, prvé integrované riešenie bezpečnosti prostredníctvom IO-Link! Safety over IO-Link (bezpečnosť prostredníctvom IO-Link) sa dá jednoducho integrovať, reaguje rýchlo a môže nahradiť skriňový rozvádzač.

Safety over IO-Link spája automatizačnú a bezpečnostnú techniku. IO-Link komunikuje až do posledného metra a poskytuje detaily snímača/akčného člena, ako aj bezpečné informácie. Najmodernejšia technika v tradičnej kvalite spoločnosti Balluff a všetko z jednej ruky.

Prestavba zariadenia až do poslednej minúty

Vďaka odstupňovaniu topológie a bezpečnostným komponentom môžete vašu aplikáciu kedykoľvek jednoducho a rýchlo prispôsobiť zmeneným požiadavkám. Mimoriadne flexibilné až do poslednej minúty.

Produktové rady

Moduly IO-Link pre bezpeč. aplikácie

Profisafe prostredníctvom IO-Link

Optoelektronické ochranné zariadenia

Bezpečnostné spínače a bezpeč. snímače

Bezpečné povelové prístroje