Kalite Güvence
Kalite Güvence

Üretim sürecinde hataları önle

Üreticilere verilen kalite talepleri yıllardır yüksek ve artmaya devam ediyor. Artık yüksek kaliteli bir ürün üretilmiş için yeterli değil. Aksine, kaliteli ürünlerin tam zamanında ve her şeyden önce alt parçaların doğru sırada teslim edilmesi beklenmektedir. Ayrıca, ürünlerin şeffaflığı ile ilgilenen herkes için üretim şeffaf olmalıdır.
Kalite her üretim sürecinde sürekli ve temel bir parametre olduğundan, iş akışları sürekli iyileştirilmeli ve katılan herkes sürecin başlarında kalite güvencesine katkıda bulunmalıdır.

İşlem, sürecin içine entegre edilmiş hata önleme çözümleriyle izlenebilir hale getirilir. Bu tür poka-yoke çözümleri, sensörlerimizle uygulanabilir. Ek olarak, değişen gereksinimlere hızlı adaptasyon sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Balluff'tan Poka-yoke, sorunlu alanları tespit ederek, hata tanıma uygulayarak ve sapmaları kontrol ederek sürekli kaliteyi mümkün kılar.