Durum İzleme Sensörleri
Durum İzleme Sensörleri

Kritik pozisyonlarda sürekli durum izleme

Entegre veri ön işlemeli BCM çok fonksiyonlu Durum İzleme sensörleri ile üretim sürecindeki planlanmayan arıza süreleri ve kesintiler önlenebilir. Çünkü akıllı sensörler, maliyet açısından yoğun manuel denetimleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz durum verileri sağlar. Aynı zamanda, bu durum verileri akıllı ve esnek üretimi uygulamak için IIOT'un önemli bir bileşenidir.

Balluff'un Durum İzleme sensörleri farklı fiziksel büyüklükleri (örneğin vibrasyon, sıcaklık, hava nemi, ortam basıncı) tespit eder, bunları işler ve istenen verileri IO-Link üzerinden üst düzey sisteme iletir. Ayrıca sensörler kendi durumlarını tanıyabilir ve iletebilir. Böylece sıcaklıkları, çalışma saatleri ve başlama döngüleri hakkında daima bilgilendirilirsiniz.

Standart hale getirilmiş IO-Link protokolü sayesinde sensörleri kolayca parametrelendirebilir ve sensördeki değerlendirmeyi uygulamaya özel biçimde belirleyebilirsiniz. Esnek proses verileri tasarımı ile azami beş ölçülmüş veya ön işleme tabi tutulmuş veriyi istediğiniz biçimde konfigüre etmek ve döngüsel biçimde aktarmak mümkündür. Ek olarak, diğer istatistiksel değerlendirme değerlerinin döngüsel bir sorgusu gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, sensörün belirli olaylarda uyarı mesajları oluşturması için, ölçüm veya değerlendirme değerlerinin otomatik olarak izlenmesi sırasında ön alarmlar ve ana alarmlar için sınır değerler tanımlayabilirsiniz.

Balluff'un Durum İzleme sensörleri böylece her tesiste verimli ve sorunsuz işletime önemli bir katkı sunar ve tüm tesisin verimliliğini belirgin biçimde arttırır.

En önemli avantajları

  • Bir cihazda birden fazla ölçüm değeri: Titreşim, sıcaklık, nem, ortam basıncı
  • Yapılandırılabilir veri ön işlemeli entegre değerlendirme elektroniği
  • Olaylar ve durum göstergeleri yapılandırılabilir
  • Hızlı bağlantı ve IO-Link üzerinden kolay entegrasyon
  • Kompakt tasarım