Maskin- och anläggningstillstånd
Maskin- och anläggningstillstånd

Håll koll på din anläggning och alla maskiner – med det smarta automations- och övervakningssystemet

Alla komponenter i det smarta automations- och övervakningssystemet (SAMS) från Balluff bidrar till att göra tillståndsbedömningen av hela din anläggning möjlig. Med de data som samlas in via SAMS kan du genomföra detaljerade analyser och ställa välgrundade diagnoser för att minska både planerade och oplanerade driftstopp och produktionsbortfall. Oavsett om det gäller livsmedels-, läkemedels-, kosmetika- eller förpackningsindustrin. SAMS uppfyller nämligen de hårda kraven för allihop.

Med hjälp av den omfattande tillståndsövervakningen med tillförlitlig visualisering kan du optimera planeringen för tillståndsbaserat underhåll. Därmed kan du förbättra effektiviteten för hela anläggningen och öka dess OEE (Overall Equipment Effectiveness). Genom att säkerställa maskin- och anläggningstillståndet kan orsakerna till produktionsbortfall enkelt elimineras. Maskin- och anläggningstillgängligheten ökar därmed tydligt.

Tillståndsbedömning (tillståndsövervakning)

Det smarta automations- och övervakningssystemet ger dig åtkomst till all tillståndsdata för tillhörande komponenter på ett enhetligt sätt, när och var som helst. Beroende på om du har integrerat dem i en maskin eller i hela produktionslinjen. Det går även att visa informationen via signallampor i olika färger (på enheten) eller på instrumentpaneler. Genom denna visualisering kan du snabbt läsa av anläggningens tillstånd och kan lokalisera eventuella fel direkt.

Analys av insamlade data

Det går även att visa informationen i form av grafik, skapa tabeller eller mata ut den som rapporter för närmare analyser. Därmed kan du snabbt få överblick över anläggningens tillstånd och kan alltid utvärdera det på detaljnivå.

Omfattande diagnos (proaktivt och förebyggande underhåll)

Dessutom kan du använda data och information från din analys för att stoppa negativa trender och vidta rätt åtgärder. Det här är ett avgörande steg för nästintill perfekt planering av underhållsarbeten eller komponentbyten.

Var data skapas och hur de kan användas

Utöver komponenternas primära uppgifter, som t.ex. mäta, känna av, identifiera eller kontrollera, har alla SAMS-enheter ytterligare integrerade funktioner som ger dig åtkomst till data. Bland annat temperaturavläsning, vibrationsövervakning eller indikering av signalkvalitet. Det skapar ett konkret mervärde: ytterligare maskinvara som sköter dessa uppgifter i vanliga fall behövs inte längre. Dessutom behöver du färre produkter och antalet varianter som används minskar drastiskt.

Via PING-funktionen går det snabbt att hitta komponenter i anläggningen. Det är till fördel när komponenterna skickar data som tyder på oregelbundenhet i processen. Du har alltid tillgång till den senaste informationen och kan ingripa direkt.

Smarta funktioner som drifttimräknaren, integrerade räknefunktioner eller startförloppsräknare ger ytterligare bakgrundsinformation. Denna information kan användas för att bättre bedöma den registrerade tillståndsinformationen. Alla värden kan analyseras och utvärderas närmare, för att ge en välgrundad diagnostik för maskinen eller hela anläggningen. Du kan nu upptäcka felorsaker i tid, påbörja lämpliga åtgärder och undvika haverier. Dessutom kan du dra slutsatser från denna information som gör att du kan optimera användningen av maskinerna i framtiden. Om du använder diagnostiken kontinuerligt lägger du grunden för en välfungerande anläggning och dina anläggningsprestanda höjs omedelbart.

Data för smart produktion

Även vad gäller IIoT gör vårt smarta automations- och övervakningssystem bra ifrån sig. I kombination med våra kraftfulla nätverkstekniker och molntjänster gör SAMS det möjligt att förverkliga smart produktion i linje med Industrial Internet of Things. För att åstadkomma detta kan t.ex. IT- och produktionsavdelningar anslutas sömlöst till varandra via en Edge Gateway. Alla komponenter i det smarta automations- och övervakningssystemet kan hanteras och konfigureras på samma sätt. Det är därför enkelt att genomföra en säker och enhetlig installation, parametrering och konfiguration (med standarddataprofiler). Dessutom kan SAMS-komponenterna läras in beröringsfritt, t.ex. genom en mobil enhet. På samma sätt kan data överföras från produktionsavdelningar till IT-avdelningar. Nu står inget i vägen för omfattande utvärdering och användning av dina data.

Så här används SAMS-komponenter

Hur du på bästa sätt använder de smarta funktionerna i det smarta automations- och övervakningssystemet (SAMS) visar vi gärna med exempel. Därför har vi valt att lista de vanligaste bristerna vid fyllning och förpackning.

(1) Genom att använda vår programvara får du omfattande rapporter för kontinuerlig övervakning. Dessa rapporter är baserade på insamlade SAMS-data (tillsammans med börvärden, ärvärden och dina krav) och kan t.ex. visas på en instrumentpanel direkt på din maskin. Denna bekväma visualisering gör det lätt för dig att hålla dig uppdaterad och upptäcka alla avvikelser.

(2) Lutningsavvikelser vid fyllning tyder t.ex. på en omställning (genom yttre påverkan) av givaren. Det kan även vara så att en maskinkomponent har monterats felaktigt. Genom att kontrollera lutningsvärdena innan anläggningen startas går det att förhindra driftstopp.

(3) Fukt kan påverka packmaterialets beteende. Genom avvikande börvärden går det snabbt att dra slutsatser och du kan reagera i tid för att undvika att material skadas eller förpackas på ett felaktigt sätt.

(4) Ojämna vibrationer på transportbandet kan antyda en eventuell defekt. Därmed behöver fel som leder till haveri aldrig ens uppstå.