Machine Vision
Machine Vision

Noggrann kvalitetstestning med bildbearbetning

Vision Solutions från Balluff nyttjar industriell bildbearbetning för att uppfylla de ökande kraven på maximal kvalitet och högsta flexibilitet i moderna produktionsanläggningar.

De erbjuder tillförlitlig feldetektering, vilket ger en mer exakt kvalitetskontroll. Alla funktionen kan kombineras enkelt och flexibelt.

De största fördelarna

 • hög lönsamhet – lägre kostnader eftersom en givare hanterar flera olika funktioner
 • färre restprodukter och kasseringar tack vare tidig feldetektering
 • hög systemtillgänglighet, eftersom enheten lätt växlar mellan olika kontrolluppgifter vid nya satser
 • konfigurera dina visionlösningar individuellt online – använd Machine Vision Konfiguratorn

Produktfamilien

 • Kameragivare BVS E Standard

  Hantera vitt skilda kontrollåtgärder med en enda kameragivare

  Med våra BVS E Standard-kameragivare utför du enkelt kostnadseffektiva och exakta kvalitetskontroller av produktionsprocessen. Du kan totalt använda sju av varandra oberoende kontrollverktyg och testa flera olika produktegenskaper samtidigt. Upp till 20 lagringsbara inspektioner aktiveras enkelt via den programmerbara styrningen. Det gör att produktionen flyter på smidigt även när skiftande arbetsstycken hanteras. BVS E Standard är därmed suverän när det gäller enkla uppgifter inom feldetektering.

  Särskilda egenskaper

  • kostnadseffektiv eftersom en kameragivare används för flera olika åtgärder
  • tidig feldetektering garanterar 100 % kvalitet
  • hög systemtillgänglighet, eftersom enheten lätt växlar mellan olika kontrolluppgifter vid nya satser
  Kameragivare BVS E Standard
  BVS E Standard

  Den lättanvända och prisvärda grundversionen av kameragivaren BSV E Standard har plats för 20 sparade inspektioner och ger dig möjlighet att välja mellan sju oberoende, fritt vridbara verktyg.

 • Kameragivare BVS E Advanced

  Tillförlitlig övervakning av produktkvalitet

  Med kameragivaren BVS E Advanced från Balluff får du effektiv och tillförlitlig kontroll över hela produktionsprocessen. Objektets identifierade position och fastställda processdata skickas via Ethernet-TCP/IP-gränssnitt.

  Den snabba databehandlingen och kombinationen av enskilda kontrollresultat garanterar en precis och tillförlitlig övervakning av produktkvaliteten. I och med de många olika användningsområdena med en enda kameragivare, som utför flera kontrolluppgifter samtidigt, kan även kostnaderna sänkas.

  Särskilda egenskaper

  • även delar med fritt vridläge kan kvalitetskontrolleras
  • hög systemtillgänglighet, eftersom enheten lätt växlar mellan olika kontrolluppgifter vid nya satser
  Kameragivare BVS E Advanced
  Kameragivare BVS E Advanced

  Kameragivaren BVS E Advanced är avsedd för snabba applikationer med höga precisionskrav. Förutom grundversionens alla standardfunktioner har den även 360°-lägesavkänning och kan utföra logiska operationer för att koppla ihop olika egenskaper.

 • Kameragivare BVS E Universal

  Allround-enhet med brett användningsområde

  Vår mångsidiga kameragivare BVS E Universal är utrustad med ovanligt kraftfulla, konturbaserade bildbearbetningsverktyg. Det gör att den enkelt kan lokalisera, kontrollera och räkna varje enskild del, oavsett vridläge, och överföra såväl delriktning som position via gränssnittet. BVS E Universal läser av streck- och QR-koder med stor tillförlitlighet och precision. Med en hastighet på upp till 40 koder per sekund.

  Särskilda egenskaper

  • kontroll av delplacering och position för enklare delhantering
  • även delar med fritt vridläge kan kvalitetskontrolleras
  • hög systemtillgänglighet, eftersom enheten lätt växlar mellan olika kontrolluppgifter vid nya satser
  Kameragivare BVS E Universal
  Kameragivare BVS E Universal

  Användningsområdet för kameragivaren BVS E Universal sträcker sig från monterings- och närvarokontroller, via avläsning och verifiering av koder till krävande uppgifter som delpositionering.

 • Kameragivare BVS E Infraröd

  Större säkerhet och precision med infrarött ljus

  Växlande ljusförhållanden kan påverka vanliga kameragivares avkänningssäkerhet. Samtidigt upplever medarbetare ofta det pulserande ljuset som störande. Balluffs kameragivare med infrarött ljus löser detta problem, eftersom det infraröda ljuset i kameragivaren BVS E Infraröd inte är synligt för det mänskliga ögat.

  Ljuspulserna stör därmed inte personalen. Samtidigt gör det integrerade ljusfiltret att omgivningsljuset inte påverkar testprocessen. BVS E Infraröd bidrar därmed till en högre processäkerhet.

  Särskilda egenskaper

  • inget störande bakgrundsljus
  • personalen störs inte av ljuset
  • 10 % högre ljusstyrka än jämförbara rödljusgivare
  Kameragivare BVS E Infraröd
  BVS E Infraröd

  Det infraröda ljuset i den nya kameragivaren BVS-E Infraröd är inte synligt för det mänskliga ögat och ljuspulserna stör därför inte användarna.

 • SmartCamera för Machine Vision

  För spårning, kvalitetskontroll och positioneringsuppgifter

  Lättanvända SmartCamera från Balluff erbjuder alla nödvändiga funktioner för en visuell lösning för spårning (traceability), kvalitetskontroll och positioneringsuppgifter. Uppgifterna (analys, sökning, mätning) kan sammanställas individuellt och resultaten överföras på ett smidigt sätt.

  Utförandet innehåller funktioner för integrerad testframtagning, inspektionsvisning och statistik. Dessutom kan IO-Link-produkter aktiveras direkt. Det enkla, programunderstödda handhavandet gör SmartCamera smidig att integrera i befintliga processer. Den kan dessutom användas på ett mycket flexibelt sätt tack vare valfri testplanframtagning.

  Särskilda egenskaper

  • smart datahantering för att begränsa belastningen av Profinet och Ethernet/IP
  • enkel integrering i produktionsmiljön via IO-Link-anslutning
  • säker, kundspecifik resultathantering till styrsystem eller server
  • robust, industrianpassat utförande
  SmartCamera
  Spårning med SmartCamera

 • Industrikameror

  Lös olika typer av bildbearbetningsuppgifter på ett smidigt sätt

  Standardiserade industrikameror gör det möjligt för dig att lösa bildbearbetningsuppgifter i automatiserade miljöer på ett flexibelt sätt och anpassat efter din applikation. De användarvänliga industrikamerorna från Balluff levererar mycket skarpa bilder och gör det till exempel möjligt för robotar i automatiserade industrier att säkert känna av och greppa föremål.

  I spårbarhetstillämpningar avläser och kontrollerar våra BVS-industrikameror CA-objektkoder eller objekttexter så att du med industrikamerornas hjälp kan uppfylla dokumentationskraven. Dessutom optimerar de produktionsprocessen. Felaktiga eller trasiga komponenter kan snabbt identifieras och sorteras ut med hjälp av kamerorna. Balluffs industrikameror underlättar därmed kvalitetssäkringen. På så sätt uppfyller du ett nyckelkrav från dina kunder på 100 % kvalitet.

  Särskilt fördelaktigt: Det överskådliga användargränssnittet BVS-Cockpit gör att vem som helst kan ställa in och använda våra industrikameror. Helt utan förkunskaper.

  Balluffs industrikameror levereras med givarupplösningar från 1,6 megapixel i färg- eller monokromutförande. Tack vare det robusta kamerahuset som håller branschstandard, den standardiserade C-Mount-objektivanslutningen och standardanslutningskablarna är kamerorna idealiska för användning inom automation.

  Särskilda egenskaper

  • standardiserade datagränssnitt (GigE-Vision och USB3-Vision) och standardiserat programmeringsgränssnitt GenICam
  • inbyggd högtalar- och FPGA-enhet för flexibel anpassning till integrerade funktioner
  • snabb databehandling
  Industrikameror
  Industrikameror