Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika

Komplexné riešenia pre plnenie a balenie

Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika

V obalovom, potravinárskom, nápojovom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle platia vysoké technické požiadavky a prísne hygienické podmienky. Na organizáciu výrobných procesov tak, aby boli nanajvýš efektívne a hospodárne, sú žiadané flexibilné automatizačné riešenia. Presne to umožňujú naše snímače. Komponenty Balluff zaručujú vysokú výkonnosť, rýchle procesy a absolútnu spoľahlivosť pri všetkých podmienkach používania.

Spoločnosť Balluff je v týchto odvetviach ako doma. Naše komponenty zvládajú náročné prostredia, najprísnejšie hygienické predpisy a minimálne tolerancie merania. Ponúkame vám tak modulárny koncept, flexibilitu, istotu a transparentnosť. Od dodania produktu až po kompletne zabalený produkt: Vďaka tomu môžete počítať s maximálnou dostupnosťou zariadenia a maximálnou výkonnosťou v celom procese.

Obalový priemysel: Paletizačné a depaletizačné stroje

Presne prispôsobený a efektívny do veľkosti výrobnej dávky 1

Od baliacich strojov sa vyžaduje absolútna presnosť a veľká flexibilita. A to nielen pri veľkých počtoch kusov, ale aj v malých sériách do veľkosti výrobnej dávky 1.

Ponúkame vám našu profesionálnu pomoc. Pri častej zmene formátu, spoľahlivom toku materiálu so systémom vyhľadávania a sledovania alebo správnej manipulácii s najrozličnejšími balíkmi a obalovými materiálmi. S riešeniami prostredníctvom snímačov a so systémovými riešeniami od spoločnosti Balluff spoľahlivo dosiahnete požadovanú flexibilitu a rýchlosť.

Paletizácia a depaletizácia debien a kartónov vyžaduje absolútnu presnosť a veľkú flexibilitu. Súčasne sa majú používať čo najväčšie množstvá. Využite profesionálnu pomoc spoločnosti Balluff. Pri spoľahlivom toku materiálu so systémom vyhľadávania a sledovania, správnej manipulácii s najrozličnejšími balíkmi alebo pri spoľahlivom zaobchádzaní s obalovým materiálom. Naše snímače zároveň zabezpečujú presné nastavenie polohy, a tým hladký proces balenia.


Obalový priemysel: Baliace stroje na balenie do hadicových vrecúšok a kartónových obalov

Presne prispôsobený a efektívny do veľkosti výrobnej dávky 1

Od baliacich strojov sa vyžaduje absolútna presnosť a veľká flexibilita. A to nielen pri veľkých počtoch kusov, ale aj v malých sériách do veľkosti výrobnej dávky 1.

Ponúkame vám našu profesionálnu pomoc. Pri častej zmene formátu, spoľahlivom toku materiálu so systémom vyhľadávania a sledovania alebo správnej manipulácii s najrozličnejšími balíkmi a obalovými materiálmi. S riešeniami prostredníctvom snímačov a so systémovými riešeniami od spoločnosti Balluff spoľahlivo dosiahnete požadovanú flexibilitu a rýchlosť.

Pri baliacich strojoch na balenie do hadicových vrecúšok a kartónových obalov panuje veľká rozmanitosť, ktorá vyžaduje maximálnu flexibilitu. Stroje produkujú najrozličnejšie tvary vrecúšok a obalov. Pretože čoraz novšie koncepcie balenia majú vzbudiť pozornosť konzumentov. Veľkosti výrobných dávok sa tak stávajú čoraz menšími a prinášajú so sebou častú zmenu formátu. S výrobkami spoločnosti Balluff spoľahlivo dosiahnete požadovanú flexibilitu a rýchlosť.


Potravinársky priemysel: Spracovanie mäsa

Zaručené vysoké hygienické štandardy

V potravinárskom priemysle platia najprísnejšie hygienické predpisy a predpisy týkajúce sa kvality. Požadovaná vysoká kvalita koncového výrobku sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď sa tieto vysoké štandardy zohľadnujú už pri výrobe strojov. Spoločnosť Balluff ponúka celý rad použiteľných snímačov a systémových riešení pre hygienickú oblasť, ktoré vám práve v drsných podmienkach použitia zaručia maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu.

Aj pri spracovaní mäsa má čistota najvyššiu prioritu. Požadovaná vysoká kvalita koncového výrobku sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď sa hygienické štandardy zohľadnujú už pri výrobe strojov. Ponúkame vám širokú paletu snímačov pre hygienickú oblasť, ktoré zaručia maximálnu spoľahlivosť aj v drsných podmienkach použitia.


Potravinársky priemysel: Spracovanie mlieka

Zaručené vysoké hygienické štandardy

V potravinárskom priemysle platia najprísnejšie hygienické predpisy a predpisy týkajúce sa kvality. Požadovaná vysoká kvalita koncového výrobku sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď sa tieto vysoké štandardy zohľadnujú už pri výrobe strojov. Spoločnosť Balluff ponúka celý rad použiteľných snímačov a systémových riešení pre hygienickú oblasť, ktoré vám práve v drsných podmienkach použitia zaručia maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu..

V mliekarenskom priemysle platia najprísnejšie hygienické predpisy a predpisy týkajúce sa kvality. Práve preto je výroba v reálnom čase a transparentná výroba s modulárne zostavenými výrobnými linkami nenahraditeľným predpokladom efektívnej výroby. Iba tak sa dá zabezpečiť spätná sledovateľnosť a flexibilita. Vďaka nášmu rozsiahlemu portfóliu výrobkov sa nám podarí vaše zariadenia a stroje optimálne prispôsobiť požiadavkám vašich zákazníkov.


Farmaceutický priemysel: Flexibilné a spoľahlivé riešenie rozmanitých úloh balenia

Aplikácie vo farmaceutickom priemysle vyžadujú vysokú spoľahlivosť, minimálne tolerancie merania a možnosť flexibilnej integrácie techniky snímačov do zariadenia. K týmto požiadavkám pristupujú najrozličnejšie úlohy. Od nastavenia polohy a privádzania cez pridávanie a označovanie až po kontrolu a uzatváranie kvapalných a pevných látok. Technika snímačov musí zároveň zvládnuť rôzne balenia, ako sú ampulky, fľaštičky, dózy alebo blistre. Samozrejme vždy v konštantnej kvalite.


Nápojový priemysel: Pre vysoké rýchlosti taktovania a rýchly, efektívny proces plnenia

Pri plniacich zariadeniach sa musia zohľadniť vysoké technické požiadavky a náročné podmienky prostredia. Snímače spoločnosti Balluff sú na to najvhodnejšie. Zabezpečujú, že sa nápoje plnia asepticky a sterilne, že sú fľaše správne uzavreté a správne označené etiketami. Komponenty spoločnosti Balluff umožňujú vysoké rýchlosti taktovania, ako aj rýchle a efektívne procesy plnenia.


Vysokotlakové čistenie a hygiena: Hygienické a kvalitné snímače IP69K pre všetky použitia pri vysokotlakovom čistení washdown

Stroje a zariadenia, ktoré sa jednoducho čistia a sú hygienicky nesporné, majú najvyššiu prioritu tam, kde sa dodávajú, vyrábajú, spracúvajú alebo balia potraviny, nápoje, farmaceutické produkty alebo aj kozmetika. Pre zabudované snímače to znamená: Tieto musia disponovať dizajnom vysokotlakového čistenia washdown tak, aby odolali napríklad v prostredí vystavenému striekaniu častým a intenzívnym čistiacim a dezinfekčným cyklom.

A nie len to – ak snímače prichádzajú do kontaktu priamo s citlivými potravinami alebo potravinami podliehajúcimi skaze, musia byť upravené v súlade s hygienickým dizajnom vhodným pre potraviny. Len tak môžete zabrániť narušeniu chuti, stráviteľnosti alebo dokonca znečisteniu.

V týchto citlivých oblastiach sú teda požadované systémy telies a rozvodných skríň, ktoré sú odolné proti baktériám a iným škodlivým mikroorganizmom. Len ak sa pri konštrukcií strojov rešpektujú aj hygienické štandardy, je možné zabezpečiť požadovanú vysokú kvalitu koncového produktu. Snímače IP69K spoločnosti Balluff s vysokou odolnosťou voči oplachovaniu sú konštruované obzvlášť kompaktne a sú maximálne spoľahlivé pri extrémne drsných podmienkach použitia, čím spĺňajú požiadavky certifikátu Ecolab. Odolávajú čistiacim prípravkom a korózii a sú dokonale chránené pred vodou, pretože naše výrobky niekoľkonásobne prekonávajú triedu ochrany IP69K vďaka minimálnym počtom čistiacich cyklov, ktorých je iba 1000.

Čo vám ponúkame

V priamom kontakte s potravinami, pri vysokotlakovom čistení alebo v oblasti nepotravinárskych výrobkov: V závislosti od toho, kde komponenty v stroji použijete, musia byť tieto rozličné nároky splnené. Pre každú požiadavku vám ponúkame správne riešenie – od snímačov IP69K až po vhodné káble. Tieto sú odolné proti čistiacim prostriedkom a korózii, vykazujú najvyšší stupeň ochrany IP69K, a sú preto nanajvýš spoľahlivé aj pri extrémne drsných podmienkach použitia. Navyše spĺňajú naše komponenty podmienky potravinovej bezpečnosti, ktoré sú potvrdené inštitútmi ako EHEDG, FDA a 3-A. Hygienický dizajn a kvalitné spracovanie sú pre nás na prvom mieste.

  • Kapacitné snímače výšky hladiny pre kontakt médií s kompenzáciou peny a priľnavosti, prípadne s IO-Link

  • Magnetostrikčné snímače na meranie pozície na meranie výšky hladiny s mimoriadne vysokou akosťou plnenia, s robustným telesom z ušľachtilej ocele pre mimoriadne dlhé životnosti v extrémnych podmienkach

  • Optoelektronické štrbinové optické závory na snímanie tekutiny na rýchlu a spoľahlivú kontrolu bez nastavovania

  • Moduly E/A s robustným telesom na spoľahlivý a bezchybný prenos signálu

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]