Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Riešenia pre prostredie zvárania

Vyššia produktivita pri automatizovanom zváraní

Riešenia pre prostredie zvárania

Spoločnosť Balluff vám ponúka široký výber snímačov a príslušných komponentov pre vaše automatizované procesy zvárania. S našimi priemyselnými riešeniami možno zredukovať časy výpadkov, zabrániť nepotrebnej údržbe a zvýšiť vašu schopnosť dodávania. V dôsledku toho klesnú vaše náklady a vy ušetríte hotové peniaze.

Naším cieľom je spoločne s našimi zákazníkmi vyvinúť najlepšie aplikačne špecifické riešenia, aby sme zvýšili produktivitu v problémových oblastiach. Pritom zohľadňujeme existujúce ťažkosti, ktoré najskôr identifikujeme.

Naše výrobky sú už po desaťročia našimi zákazníkmi dobre hodnotené a úspešne sa využívajú v tých najdrsnejších prostrediach zvárania. Pretože s našimi riešeniami možno dosiahnuť rozhodujúce zlepšenie kvality procesov a výrobkov.

 • komponenty vhodné na aplikáciu zabezpečia kratšie časy výpadkov a menej nepodarkov
 • extrémne robustné výrobky znižujú spotrebu a tým aj náklady na nákup komponentov
 • lepšia kvalita procesov a výrobkov zvyšuje rentabilitu v celom závode

Automatizované zváranie si vyžaduje sčasti špeciálne riešenia, pretože väčšina štandardných komponentov a riešení z montáže vo zváracích bunkách spravidla nefunguje dobre. Spoločnosť Balluff nepretržite pracuje na tom, aby naďalej zvyšovala efektivitu a účinnosť vo výrobe tým, že vyvíjame riešenia Best Practice. Tieto zaručujú zvýšenie životnosti vašich strojov a zariadení a znižujú neplánované a drahé výpadky v automatizácii. S našou vášňou pre automatizáciu a udržateľnými technológiami tak prispievame k dosiahnutiu vašich cieľov.

Časté problémy pri automatizovanom zváraní

 1. Rozpoznávanie zváraných matíc
  Rozpoznávanie, či je k dispozícii zváraná matica, patrí k najbežnejším úlohám pri automatizovanom zváraní. Rozpoznáva sa správne umiestnenie zváranej matice už pred zváraním alebo v následne umiestnenej stanici kvality? Koľko miesta je k dispozícii pre snímač s prípojkou? Z ktorej strany sa deteguje zváraná matica? Akú veľkosť či tvar má zváraná matica? Aké veľké sú tolerancie? Na zvládnutie týchto rôznorodých úloh vám ponúkame rôzne technológie.

 2. Poškodenia striekancami zo zvárania a elektromagnetickými rušivými poľami
  Bezdotykové indukčné snímače sa používajú v drsných prostrediach zvárania v rôznych upínacích procesoch, ako aj v aplikáciách Poka-Yoke. Usádzanie horúcich striekancov zo zvárania, vyššie teploty okolia a silné elektromagnetické polia, ktoré sú spôsobené zváracími kliešťami, môžu viesť k chybnému spínaniu, či dokonca k výpadkom. Preto sme naše indukčné snímače vybavili špeciálnymi povrchovými úpravami odolnými proti striekancom zo zvárania.

 3. Poškodenia pri nakladaní
  V dôsledku neúmyselných prudkých nárazov pri nakladaní dielov sa môže skrátiť životnosť snímača alebo v najhoršom prípade dokonca snímač zničiť. Naše indukčné celokovové snímače s krytom a prednou časťou z ušľachtilej ocele odolajú väčšiemu počtu ťažkých nárazov, ako aj kontinuálnemu opotrebeniu a ponúkajú vám veľký dosah, takže sa môžu umiestniť mimo nebezpečnej zóny.

 4. Poškodenia káblov snímačov a sieťových komponentov v dôsledku tepla
  Zváracie bunky si vyžadujú mimoriadne robustné riešenia pripojenia, pretože zvyšky zo zvárania skracujú životnosť káblov a sieťových komponentov v mnohých ohľadoch: Horúce striekance zo zvárania sa môžu zapiecť do plášťa kábla a sieťových modulov a tým spôsobiť skraty. Pri tvorení zvarovej trosky sa dokonca môžu vytiahnuť káble z prípojky. Naše káble High Durability boli vyvinuté s ohľadom na osobitosti prostredí zvárania. Povrchová vrstva PTFE na zástrčkách zabraňuje zapekaniu a priľnutiu striekancov zo zvárania. Káble majú rôzne plášte, ktoré odolávajú rôznym kritériám okolia.

Aplikácie pri automatizovanom zváraní

Výber veľkosti snímača

Dosah indukčných snímačov v princípe závisí od veľkosti ich aktívnej plochy. Pri automatizovanom zváraní to má dva dôsledky: Odporúčame, aby ste nechali snímač detegovať povrch objektu, nie jeho hranu. Ak sa má, samozrejme, vedome zaznamenávať hrana, mal by priemer plochy snímača v ideálnom prípade zodpovedať hrúbke objektu. Okrem toho je dôležité, aby ste miniatúrne snímače používali na rozpoznávanie veľkých dielov čo najúspornejšie, pretože sa kvôli ich krátkemu dosahu a malej mase ľahšie poškodia. V montážnych zariadeniach by ste mali minisnímače používať len vtedy, keď je to nutné.

(1) Hrana objektu (2) Veľký snímač (3) Veľký objekt (4) Miniatúrny snímač (5) Veľký objekt (6) Hrana objektu (7) Veľký snímač (8) Miniatúrny snímač


Rýchlo odpojiteľné zásuvné spojenia a predlžovacie káble

Snímače s pevne spojeným káblom sú síce lacné, ale spravidla nie sú vhodné na automatizované zváranie. Skúsenosti z praxe to potvrdzujú: Káble snímačov poškodené striekancami zo zvárania patria k najčastejším príčinám výpadkov vo zváracej bunke. Riešením však nemôže byť kompletná výmena funkčného snímača kvôli poškodeniu kábla. Vďaka rýchlo odpojiteľným zásuvným spojom od spoločnosti Balluff sa vám podarí za krátky čas vymeniť len poškodený komponent. Ďalší plusový bod: Ak sa v extrémne drsných prostrediach navyše používajú krátke predlžovacie káble, zníži sa aj čas výpadku pri výmene kábla.

(1) Snímač s pevne spojeným káblom (2) Rýchlo odpojiteľný zásuvný spoj (3) Predlžovací kábel


Lepšia komunikácia vďaka pokrokovej sieťovej architektúre

Na pripojenie početných snímačov potrebných pri automatizovanom zváraní sa dávnejšie etablovali vstupné/výstupné moduly. Sú maximálne praktické, pretože sú pripojené na sieť a kedykoľvek dodávajú diagnostické údaje – ako napr. ku skratu a preťaženiu. Jediný nedostatok: Sieťové káble alebo pripájacie vedenia sa môžu poškodiť, v dôsledku čoho hrozí riziko vzniku ťažko odstrániteľných problémov v komunikácii.

Použitím rozbočovačov snímačov/akčných členov IO-Link a sieťových modulov sa môže sieťový modul namontovať mimo kritickej zóny, takže môže kedykoľvek komunikovať s riadením a sieťou. Ak by teda vypadli snímače a akčné členy vo zváracej bunke, sieťový modul hlási podrobnosti. Táto architektúra vám umožní pomocou nepretržitej komunikácie a jednoduchej diagnostiky rýchle a lepšie odstránenie chýb.

(1) Drsné prostredie (2) Ventilový ostrov IO-Link (3) Rozbočovače snímačov/akčných členov IO-Link


Rýchle odstránenie chýb a výmena v prebiehajúcej prevádzke

Čas sú peniaze. Ak sa pri automatizovanom zváraní vyskytne problém, musia údržboví technici a pracovníci obsluhy zariadenia nájsť rýchle riešenia, ako znova uviesť zariadenie do prevádzky. Použitím modulov IP67 namontovateľných priamo na stroj sú výpadky ľahšie identifikovateľné a prístupné. Okrem toho, diagnostické údaje poskytované našimi rozbočovačmi snímačov/akčných členov IO-Link pomáhajú vymedziť rozsah poruchy a zrýchliť obnovu prevádzky. Z jednoduchého dôvodu: Pracovníci obsluhy môžu získať presnejšie údaje o poruche a technik ušetrí čas, pretože pozná problém už predtým, ako sa vyskytne na zariadení, a môže sa naň pripraviť.

(1) Možné diagnostiky: Prístroj k dispozícii, prístroj pripojený, hraničná prevádzka, šošovka znečistená, cieľ mimo oblasti zaznamenávania, rozpoznaný skrat, rozpoznané preťaženie, otvorená výstupná cievka.


Spätné odsledovanie prepravných jednotiek

Pri preprave materiálu medzi výrobnými zariadeniami musí byť kedykoľvek odsledovateľné, čo opustí závod a čo sa vráti späť. Toto je ešte dôležitejšie vtedy, keď sa diely odosielajú zákazníkovi. Špeciálne balíkové vozíky a stojany na prepravu hotových dielov môžu byť veľmi drahé. Keď sa tieto regály nevrátia späť alebo sa stratia, zúži to rozpätie zisku a sťaží realizáciu neskorších zákaziek. So systémami UHF RFID môžete zaznamenávať všetky prepravné jednotky, ktoré opustia závod, a tak viete, na ktorom vozidle sa nachádzajú a v akom čase boli expedované. Tak sa dá zdokumentovať expedícia, ako aj dodávateľský reťazec hodnotných balíkových vozíkov a stojanov.

(1) Vyhodnocovacia jednotka RFID BIS V (2) Čítacia hlava RFID (3) Dátový nosič RFID (nalepovací štítok)

Downloads

 • Industry brochure welding resistant sensors

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.