Produkter
Produkter
Kontakt och support

Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Produkter

Webbplatser

Dokument

Säkra kommandogivare

Stäng av maskinen tillförlitligt i nödsituationer

Säkra kommandogivare

Säker drift av automatiserade maskiner och anläggningar hör till ett företags skyldigheter. Säkra kommandogivare som nödstopp (nödströmbrytare) måste användas för att garantera att maskinrisker går att avvärja även i nödsituationer. I en anläggning måste det alltid finnas en nödstoppsanordning som kompletterande skyddsåtgärd – oavsett om det gäller installation, drift eller underhåll. Och oavsett om funktionen betecknas som nödfrånkoppling (frånkoppling av energitillförseln) eller som nödstopp (processen eller rörelsen som innebär fara stoppas).

De säkra kommandogivarna måste vara enkla att nå, ska alltid vara tillgängliga och funktionsklara och ska omedelbart koppla över maskinen till ett säkert tillstånd. Våra väl synliga kommandogivare utlöser i allvarliga fall ett omedelbart nödstopp. Därför passar de perfekt för skyddet av medarbetare och anläggningar på ditt företag.