Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera
Produkter
Webbplatser
Dokument

Miljöarbete

Vårt miljöarbete: Vi agerar konsekvent och hållbart.

Miljöarbete

Ansvarsfullhet är Balluffs grundinställning som företag. Vår devis lyder: Vi tänker och agerar för morgondagen redan i dag. Detta gör vi konsekvent och i hela organisationen – från våra största anläggningar till minsta försäljningskontor.

På Balluff är miljöskydd en ledningsfråga. Med det menar vi att företagsledningens engagemang är en förutsättning för ett ansvarsfullt och enhetligt miljöarbete i hela organisationen. I detta arbete tas behoven hos alla inblandade med i beräkningen – såväl kunder som medarbetare, städer och lokalsamhällen.

Att ta hänsyn till miljön och spara på resurserna är helt naturligt för oss. Vi håller kontinuerlig koll på våra miljöprestanda för att kunna identifiera förbättringsmöjligheter och relevanta åtgärder. Resurser anskaffas och utnyttjas så effektivt som möjligt. Företagets energi- och vattenförbrukning samt utsläppsnivåer analyseras regelbundet och reduceras i mesta möjliga mån. Vi följer naturligtvis gällande miljöskyddslagar och föreskrifter, och går i många fall även längre än vad regelverket kräver.

Till exempel arbetar vi ständigt för att utveckla byggnadstekniken i våra anläggningar. På vår huvudfabrik i Brasilien har vi till exempel bytt ut klimatanläggningen i produktionsområdet till en ny och effektivare enhet, samtidigt som luftkonditioneringslösningar för enskilda rum också används för att spara energi. Genom att optimera klimatsystemen, anpassa uppvärmningen, sätta in smarta styrsystem för byggnadsteknik och börja använda LED-belysning i delar av anläggningarna i Neuhausen, Veszprém och Chengdu har vi kunnat sänka vår energiförbrukning avsevärt. I den nya byggnaden i Chengdu är faktiskt all belysning LED-baserad. För att sänka våra CO2-utsläpp använder vi förnybar energi: I Neuhausen finns ett solcellssystem installerat och i Veszprém ett fotoelektriskt värmesystem.

För transporter mellan anläggningarna i Neuhausen och Chengdu använder vi återanvändbara förpackningar, och såväl levererat förpackningsmaterial som engångsemballage återanvänds konsekvent och kartongstorlekarna optimeras efter behov. På så sätt undviker vi svinn och hjälper till att spara resurser.

Vi arbetar dessutom kontinuerligt för nya miljövänliga mobilitetslösningar: I Neuhausen installerades 2015 en laddstation för elbilar och flera medarbetare på anläggningen har bildat egna samåkningsgrupper. För de anställda på anläggningarna i Veszprém och Chengdu erbjuder Balluff resor med pendelbuss. Vi uppmuntrar dessutom personalen att på olika sätt tänka miljövänligt. Till exempel får medarbetare med leasingbilar som släpper ut mindre än 120 gram CO2 per kilometer större subventioner för sina leasingavgifter. Och för att undvika onödiga resor håller vi interna möten och träffar via videokonferens.

Vi arbetar för att medvetenheten om miljö och hälsa ska genomsyra hela företaget och använder ofta idéer från våra medarbetare inom ramen för våra utvecklingsprogram. Vi vill att varje anställd ska känna sig delaktig i miljöansvaret och engagera sig i det övergripande hållbarhetsarbetet. Redan i dag arbetar majoriteten av Balluffs anställda i anläggningar med ISO 14001-certifierat miljöledningssystem. Vårt mål är att allt fler snart ska göra det samma. Oavsett certifiering ställs varje år specifika miljömål upp för de olika anläggningarna. Vi har nämligen flera ambitiösa steg kvar att uppfylla i Balluffs miljövision: att etablera en ekologiskt hållbar organisation världen över. I det inbegriper vi även våra produkters hela livscykel – från utveckling till miljövänlig kassering.

Flera av våra givare arbetar dessutom i miljöns tjänst: vi har många produkter som används på området förnybara energikällor och inom det hjälper till att höja effektivitetsgraden eller anläggningssäkerheten. Eftersom våra produkter dessutom håller så länge bidrar vi även på det sättet till ett resurssnålt förhållningssätt.

Relaterade ämnen