Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Strony internetowe
Dokumenty

Polityka prywatności

Przypisujemy wysoki priorytet do ochrony sfery prywatnej i danych personalnych. Za pomocą naszych standardów ochrony danych chcemy zapewnić, że podejmowane przez nas środki ochrony danych są przejrzyste dla Klienta.

Zbieranie i przetwarzanie danych personalnych

Nasz serwer sieci Web automatycznie zapisuje adres IP przypisany przez usługodawcę internetowego do osoby odwiedzającej naszą witrynę sieci Web, adres witryny, z której nastąpiło przekierowanie oraz dane i czas trwania wizyty. Zapisane dane są używane tylko do celów statystycznych i nie są przekazywane stronom trzecim do użytku komercyjnego lub niekomercyjnego.

Dane personalne są zapisywane pod warunkiem, że Klient dobrowolnie udzieli zezwolenia, na przykład podczas rejestracji, ankiety albo podpisywania umowy. Zapewniamy, że dane są zawsze traktowane poufnie i nie są przekazywane stronom trzecim, jeżeli nie otrzymamy zezwolenia od Klienta lub nakazu sądowego.

Zaangażowanie usługodawców

Jeżeli zatrudniamy usługodawców obsługujących działalność biznesową naszej firmy, są oni w umowie zobowiązani do przestrzegania naszych standardów ochrony danych.

Wykorzystanie danych

Firma Balluff wykorzystuje dane personalne Klientów do celów związanych z techniczną administracją stron sieci Web, administracją Klientów, dostarczaniem wymaganych produktów lub usług, o które Klient prosił oraz marketingiem tylko w zakresie wymaganym w tych przypadkach. Dane Klientów są wykorzystywane do innych celów pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę i nie istnieją żadne zobowiązania prawne.

Prawo dostępu i wprowadzania korekt

Klient jest uprawniony do sprawdzania i korygowania w dowolnym terminie swoich danych personalnych przechowywanych przez nas, jeżeli uzna te dane za nieprawidłowe.

Pytania dotyczące przetwarzania danych personalnych Klientów można kierować do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w firmie Balluff. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail do przedstawiciela firmy ds. ochrony danych (zob. adres e-mail poniżej) lub na adres podany w Impressum.

Prawo do anulowania

Klient jest uprawniony do anulowania zezwolenia na wykorzystanie danych personalnych w dowolnej chwili. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail do przedstawiciela firmy ds. ochrony danych (zob. adres e-mail poniżej) lub na adres podany w Impressum.

Przechowywanie danych personalnych

Firma Balluff przechowuje dane personalne Klientów tylko przez okres niezbędny do świadczenia żądanej usługi lub usługi, na którą Klient zezwolił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto firma Balluff przechowuje dane Klientów tylko przez okres wymagany do celów marketingowych.

Zabezpieczenia

Firma Balluff wykorzystuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne do ochrony danych personalnych Klientów przed umyślną manipulacją, utratą i nieautoryzowanym dostępem. Korzystamy z najnowszych zabezpieczeń.

Informacje dodatkowe dotyczące zapisywania danych internetowych

Dane dotyczące aktywności na stronach internetowych są gromadzone w celach marketingowych i optymalizacyjnych (jeśli występują dane osobowe — tylko po uprzedniej zgodzie). Poprzez nasze strony internetowe gromadzimy i zapisujemy dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych za pomocą technologii firmy Google Inc. („Google Analytics” oraz „Google Adwords”), a także w ramach kampanii dystrybucji biuletynów. Ponieważ na naszej stronie internetowej usługa „Google Analytics” została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, zanonimizowana rejestracja adresów IP (tzw. IP masking) jest zagwarantowana. Ponadto nasza strona internetowa korzysta z plików „cookie”, które także umożliwiają analizę ruchu internetowego na naszej stronie. Pliki „cookie” to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową. Poprzez dane gromadzone za pomocą plików „cookie” firma Balluff uzyskuje informacje dotyczące typu przeglądarki, adresu IP oraz czasu trwania odwiedzin na stronie. Identyfikacja osoby odwiedzającej na podstawie plików „cookie” jest wykluczona z uwagi na wyższej wspomnianą anonimizację. Adres IP przekazany w ramach usługi „Google Analytics” przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Zapisywanie plików „cookie” można uniemożliwić, przyjmując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku prawdopodobnie nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Użytkownik przeglądarki może uniemożliwić rejestrowanie i przetwarzanie przez Google danych osobowych, zapisywanych przez pliki „cookie” (łącznie z adresem IP) i przewidzianych do użytku własnego na stronach internetowych. Można to zrobić poprzez pobranie i instalację dodatku dostępnego pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Balluff Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 16

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zawartość

Zawartość strony internetowej jest regularnie sprawdzana i aktualizowana. Niemniej jednak nie zawsze da się uniknąć niekompletnych informacji lub pomyłek. W związku z tym Balluff GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, poprawność i jakoś przedstawionych informacji. Wszelka odpowiedzialność ze strony Balluff GmbH w związku ze szkodami materialnymi i niematerialnymi wynikającymi z użycia bądź braku możliwości użycia podanych tam informacji jest zatem wyłączona, chyba że możliwe będzie udowodnienie zamiaru bądź rażącego zaniedbania ze strony Balluff GmbH. Balluff GmbH zastrzega sobie prawo zmiany informacji lub usunięcia strony internetowej bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.

Prawa autorskie

Balluff GmbH posiada wyłączne prawa autorskie do wykorzystywania treści zwartych na stronie internetowej, którą zapewnia. Kopiowanie czy inne wykorzystywanie wspomnianej zawartości, w szczególności zdjęć, grafiki, tekstów, animacji lub plików audio, bez uzyskania pisemnej zgody od Balluff GmbH, jest niedozwolone.

Linki do innych stron

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy operatorzy tych stron spełniają przepisy dotyczące ochrony danych.

Zgodnie z naszymi możliwościami, jako dostawcy, jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za treści prezentowane na naszej stronie, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Należy rozgraniczyć pomiędzy zawartością prezentowaną przez nas a linkami do treści udostępnionych przez innych dostawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrzne udostępnione poprzez linki udostępnione do wykorzystywania, zwłaszcza gdy są one wyraźnie określone jako takie. Nie ponosimy także odpowiedzialności za prezentowane tam treści. Dostawca strony internetowej, do której podany jest odnośnik jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za bezprawne, błędne lub niekompletne treści, jak również za szkody spowodowane przez wykorzystanie lub brak możliwości wykorzystania informacji. Dział edytorski ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zewnętrzne, jeśli posiada wiedzę na temat ich potencjalnie bezprawnej i karalnej treści, i jeśli istnieje możliwość techniczna, i jest to uzasadnione, aby zapobiegać wykorzystywaniu takowych informacji.