Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Weboldalak
Dokumentumok

A terméket kísérő szolgáltatások

Egyedi termékek méretre szabva – az előzetes felszereléstől a tervezésig.

A terméket kísérő szolgáltatások

A Balluff minden érzékelője, rendszere és tartozéka igény esetén tökéletesen testre szabottan és a speciális igényeinek megfelelően egyedi felszereltséggel is kapható. Ennek alapja a kivitelezhetőség gyors felmérése, melynek során igényeit pontosan felmérjük és kiértékeljük. Ezen az alapon dönthet arról, hogy szabványos terméket vagy egyedi gyártást igényel-e.

Kínálatunk a ház egyszerű módosításaitól a tervezésen és az előzetes felszerelésen át egészen a komplex programozásig terjed. Ily módon garantáltan optimális megoldást kap az alkalmazásához. Az üzembe helyezést felgyorsítják az előre felszerelt, az alkalmazáshoz illesztett termékek. Emellett a hibafüggő kieséssekkel járó teszteseteket is megspórolhatja. Mindez növeli berendezése hatékonyságát.

  • a termelékenység és a berendezés rendelkezésre állásának fokozása
  • optimális megoldás az alkalmazásához
  • a maximális hatékonyság nyújtotta versenyelőny

Az útmérők expressz gyártása

A berendezés maximális rendelkezésre állása még a megrendelés napján történő szállítással

Micropulse BTL útmérőinket rekordidő alatt a rendelkezésére bocsátjuk: az érzékelőket a megrendelés megérkezésétől számított 24 órán belül legyártjuk. Természetesen mindezt a már bevált Balluff minőségben. Ha megrendelését 10 óráig leadja, akkor a gyártás még aznap megtörténik, és az útmérő rendszert 17 óráig, kívánság esetén expressz kiszállítással elküldjük.

Mivel nem minden típus gyártható le rendkívüli gyorsasággal, kérjük, hogy előzetesen vegye fel velünk a kapcsolatot.

Express hotline vonalunk: +36 88 442 623

  • a leállási idők és a költségek csökkentése
  • a termelékenység és a berendezés rendelkezésre állásának fokozása

Egyedi termékek

Optimalizálja az ipari RFID használatát egyedi felülettel.

A kézi esz­köz ke­ze­lé­se je­len­tő­sen le­egy­sze­rű­sö­dik, ha a fel­hasz­ná­lói fe­lü­let spe­ci­á­li­san az al­kal­ma­zás­hoz van ki­ala­kít­va. Je­len­tő­sen fo­koz­za pél­dá­ul a hasz­nál­ha­tó­sá­got, ha min­den fel­hasz­ná­ló csak a szá­má­ra fon­tos ada­to­kat látja.

Szoft­ver­mér­nö­ke­ink az igé­nye­it ala­pos elem­zés és ta­nács­adás után meg­va­ló­sít­ják, és a fel­hasz­ná­lói fe­lü­le­tet egye­di igé­nye­i­hez hoz­zá­iga­zít­ják.

Ilyen módon a re­le­váns ada­to­kat min­dig egy pil­la­nat alatt át­te­kint­he­ti, adat­hor­do­zó­it pedig gyor­san és egy­sze­rű­en ír­hat­ja és ol­vas­hat­ja. Emel­lett a vál­la­la­ti ar­cu­la­tot is meg­je­le­nít­he­ti anélkül hogy az IT részleggel egyeztetnie kellene.


Egyedi RFID-adathordozók

Gyors üzembe helyezés és nagyobb kényelem előreprogramozott RFID-adathordozókkal.

Ha a szerelősoron kizárólag olvasásról vagy apró alkatrészek azonosításáról van szó, akkor gyakran elég egy folyamatos számot vagy egy speciális kódsort az adathordozóra írni.

Ezt a programozási munkát örömmel elvégezzük Ön helyett. Ezután gyárilag készre megírt LF-, HF- vagy UHF-adathordozókat kap, melyek azonnal használatba vehetők. És ezzel rengeteg üzemidőt is megtakaríthat. Ehhez csupán az adataira, a kívánt formátumra és annak az adathordozónak egy példányára van szükségünk, amelyen az adatokat tárolni akarja.

A fokozott kényelem és a gyorsabb használatba vétel érdekében használja ki szolgáltatásunkat.

  • kedvező árú – nincs szükség különálló hardverre az íráshoz
  • időtakarékos, mivel az írórutin programozása teljesen kimaradhat
  • egyszerű utánrendelés azonos adatok esetén