Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Sledování stavu

Kontinuální sledování stavu strojů, zařízení a procesů

Sledování stavu

Balluff vám nabízí vhodné řešení pro sledování strojů a zařízení. Od jednoduchého standardního řešení až po zobrazování individuálních komplexních systémů – naše řešení sledování stavů vytyčují nová měřítka. Cíl: spolehlivost při automatizaci a digitalizaci vaší výroby.

Kontrola stavu strojů a zařízení

Systémy sledování stavu přispívají svými komponentami k efektivnímu a bezporuchovému provozu strojů a zařízení v průmyslu. Poruchy ve výrobním procesu při neplánovaných výpadcích lze omezit použitím snímačů. Kontrolní snímače, jako např. snímače teploty, tlaku, hladiny, poskytují údaje o stavu zařízení, jejichž zpracování dodává informace pro údržbu strojů, a umožňuje tak preventivní údržbu. S těmito systémy pro kontrolu stavu lze rychleji rozpoznávat změny, jako např. opotřebování jednotlivých komponent, a lépe koordinovat údržbu strojů.

Sledování stavu Balluff: Rozsáhlý sortiment stanoví nová měřítka

Díky široké a systémově obsáhlé nabídce přichází Balluff s vhodnými řešeními pro efektivní analýzu vašich strojních dat: Od snímače, který přes IO-Link poskytuje dodatečné údaje pro efektivní kontrolu stavu, přes standardní systémy s četnými analytickými možnostmi a vyhodnocovacím softwarem až po kompletní řešení na míru. Od vyhodnocení přes koncepci až po realizaci. Zvolte si správnou cestu. Budeme vás doprovázet.

Jak funguje sledování stavu?

Optimalizace výroby, resp. výrobních procesů ve vašem podniku lze dosáhnout namontováním snímačů do strojů, zařízení a systémů. Cílem kontroly stavu je úspěšná předvídavá a preventivní údržba, tj. úspěšná a preventivní péče o stroje a zařízení. Při použití systémů sledování stavu mohou vaše stroje dostávat ideální údržbu, která vede nejen ke zlepšení procesů, ale i k větší bezpečnosti zaměstnanců. Navíc lze plánovat výpadky, aby nevznikaly dodatečné náklady kvůli zpoždění výroby nebo aby byly co nejmenší. Kromě těchto možností nabízí rozsáhlý soubor informací a dat nové obchodní a cenové modely pro stroje a zařízení.

Technologie a produkty jako komponenty pro systémy sledování stavu

Komunikační standard IO-Link je důležitou základnou spolehlivých systémů sledování stavu. S pomocí snímačů IO-Link jsou zajišťovány nejen informace pro řízení, ale i doplňkové servisní údaje. Tyto servisní údaje dodávají např. informace o životnosti, provozních hodinách a funkčních rezervách. Lze tak rychle rozpoznávat zátěžové situace, jako např. zvyšující se znečištění nebo chyby nastavení. Můžete např. sledovat hodnoty světelných emisí jako kvalitu signálu snímačů. Rovněž můžete zjišťovat nepochybný původ údajů na základě identity zařízení. Komponenty tak nyní samy vypovídají a poskytují o sobě informace.

Zjišťování stavu – analýza – diagnostika:
S komponentami Systémů chytré automatizace a monitorování (SAMS) máte k dispozici potřebné stavové údaje jednotně, kompletně a bezprostředně.

Najdete zde rozsáhlou nabídku vhodných snímačů pro realizaci systémů sledování stavu

 • Tlakové snímače, např. při sledování hydraulicky řízených procesů informuje měření výstupního tlaku o stavu v regulačním okruhu.

 • Průtokové snímače, např. pro zjišťování klesajícího výkonu čerpadla nebo rozkládajícího se filtru. Ten může být od určité hodnoty cíleně čištěn nebo vyměňován.

 • Snímače teploty, např. ke kontinuálnímu zjišťování teploty motoru. Pokud se měřené teploty odchylují od předepsané provozní teploty, lze přijmout protiopatření, která zabraňují prostojům stroje.

 • Rozhraní člověk–stroj pro vizualizace stavů

 • Kapacitní snímače, např. pro zjišťování netěsností vedení: Zjišťuje se ztráta kapaliny, což umožňuje cílenou údržbu.

 • Napájení napětím, inteligentní napájecí zdroje Heartbeat® společnosti Balluff s rozhraním IO-Link vypočítávají na základě zatížení a doby provozu životnost, která je předávána do vyhodnocovací jednotky. Podle této životnosti lze napájecí zdroj v pravý čas vyměnit. IO-Link může rovněž zobrazovat napětí a proud a lze činit závěry ohledně stavu připojených aktorů.


BCM – řešení sledování stavu s inteligentním snímačem

Kromě standardních snímačů IO-Link nabízí Balluff inteligentní snímač sledování stavu BCM. Snímač sledování stavu měří různé fyzikální veličiny – jako vibraci, teplotu, vlhkost vzduchu a tlak prostředí – a zjištěné údaje předává přes IO-Link do nadřízeného systému. Získané údaje tak slouží nejen k ovládání zařízení, ale lze je dále vyhodnocovat a analyzovat pro diagnostické účely. Snímač navíc nabízí možnost stanovit mezní hodnoty pro předběžné a hlavní alarmy, takže určité stavy vytvářejí výstražná hlášení, jakmile jsou překročeny stanovené hodnoty. Po vyhodnocení získaných údajů tak lze činit závěry o stavu strojů a zařízení. Společně s výstražnými hlášeními vytváří tento soubor dat předpoklady pro předvídavou údržbu.

 • univerzální měřené veličiny v jednom zařízení: vibrace, teplota, vlhkost vzduchu, tlak prostředí
 • integrovaná vyhodnocovací elektronika s konfigurovatelným předběžným zpracováním dat
 • konfigurace událostí a ukazatelů stavu
 • rychlé připojení a integrace pomocí IO-Link
 • kompaktní konstrukce

Sada nástrojů sledování stavu (CMTK)

Se sadou nástrojů sledování stavu (CMTK) vám nabízíme celkové řešení pro sledování stavu strojů a procesů. Obsahuje vše, co potřebujete: od senzoriky přes sběr dat až po vizualizaci. Přitom můžete současně využívat vysoké flexibility díky kompatibilitě se všemi snímači IO-Link, ale i jednoduché obsluhy díky intuitivnímu softwaru. Díky CMTK tak můžete v několika minutách realizovat sledování stavu zcela podle svých potřeb.


Přenosný monitorovací systém (BPM)

S přenosným monitorovacím systémem získáváte kompletní cloudový balíček pro sledování stavu výrobních zařízení, předkonfigurovaný již z výroby pro rychlou a jednoduchou implementaci. Bateriový systém představuje díky mimořádné nekomplikovanosti jednoduché uvedení do tématu sledování stavu – snímač pro generování dat, brána pro přenos dat, software pro vizualizaci dat.

Sada nástrojů sledování stavu

Přenosný monitorovací systém

Co se má sledovat?

Zařízení, stroj nebo výrobní proces

Decentralizované stroje a agregáty (samostatné zařízení)

Kde jsou data archivována a kde jsou informace zapotřebí?

Na zařízení přímo na CMTK nebo v provozu v databázi zákazníka ve firemní síti

Archivace dat v cloudu a dálkový přístup k datům přes webový prohlížeč

Jaké analytické funkce jsou k dispozici?

Možnost nastavení mezních hodnot. Data jsou k dispozici pro další zpracování zákazníkem. Individuální řešení lze implementovat přímo na systému.

Analýzu provádí uživatel, softwarová podpora pomocí nastavení mezních hodnot a alarmů

Jakou cestou se data předávají?

Přes LAN

Předávání dat prostřednictvím mobilní sítě (2G/LTE/NB-IoT)

Jak získávám informace o výstrahách?

Ovládací panel, E-mail

Ovládací panel, E-mail, SMS

Jaká je rychlost přenosu dat?

Zjišťování dat až každých 50 ms

Max. 1/sekundu

Jaké hodnoty lze sledovat?

Všechny, které lze zjišťovat snímači IO-Link

Teplotu, vibrace, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu


IIoT jako důležitý faktor pro systémy sledování stavu

IIoT, průmyslový internet věcí, je zásadní pro chytrou a flexibilní výrobu. Řešení IIOT jsou zaměřena na automatizaci průmyslových procesů a efektivnější zvládání různých úkolů v průmyslu, např. sledování strojů. Jak je ale možné implementovat tato řešení bez zkušeností? Kde je třeba začít? V oblasti IT nebo v dílenském provozu, v oblasti OT?

Jsou vám tyto problémy povědomé?

Potom je Balluff pro vás tím pravým partnerem. Nabízíme vám řešení na míru v oblasti digitalizace a IIoT, která zahrnují senzoriku, software a průmyslové know-how založené na našich dlouholetých zkušenostech v průmyslové automatizaci. Jsme tím správným partnerem od samého začátku – počínaje vyhodnocením přes koncepci až po implementaci.

Cíle sledování stavu

 • Komplexní zjišťování relevantních dat jako předpoklad inovativního rozvoje a základna optimalizace strojů, procesů, výrobků a produktivity

 • Opatření lze provádět termínovaně a plánovaně, a proto umožňují optimální preventivní údržbu, jakož i vývoj a realizaci strategie údržby na bázi dat

 • Řízení životnosti: Plánování výpadků snižuje náklady na údržbu a zabraňuje vzniku dalších nákladů.

 • Ideální údržba zaručuje vysokou bezpečnost zaměstnanců.

Komplexní využívání systémů sledování stavu kromě toho nabízí nové progresivní možnosti a příležitosti pro výrobce strojů, jako např. inovativní cenové a obchodní modely na základě bonifikace podle využití na základě souborů dat, optimalizaci životního cyklu produktů na základě dat nebo monetarizaci datových souborů.

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.