Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik

Life Science

Přesné snímače pro lékařské a laboratorní aplikace

Life Science

Aplikace v oblasti přírodních věd vyžadují vysokou spolehlivost, minimální tolerance měření a malá pouzdra. Důležitá je také flexibilní integrace snímačů do systému. Společnost Balluff nabízí celou řadu produktů a systémových řešení přizpůsobených jednotlivým úlohám pro automatizaci laboratoří, lékařskou techniku a nemocniční logistiku.

Ať už potřebujete úpravy krytů, modulární systémy, integrované kryty nebo technologie ve speciálních krytech, společnost Balluff je Vaším partnerem pro Vaše speciální požadavky. Kontaktujte nás a projednejte s námi svůj požadavek.

Zde uvedené výrobky jsou "standardní výrobky" nebo "modifikované standardní výrobky".
Při použití těchto výrobků jako součástí laboratorního nebo zdravotnického vybavení musí být použitelnost těchto výrobků zkontrolována a kvalifikována výrobcem laboratorního/zdravotnického vybavení na jeho vlastní odpovědnost.
Před konstrukcí, instalací a uvedením do provozu se řiďte datovým listem/návodem k obsluze výrobku.

Montážní stroje: Efektivní, produktivní a kvalitní

Pro přesnou a bezchybnou montáž komponent zdravotnické techniky se dnes používají moderní montážní stroje optimalizované pro dané aplikace. Se společností Balluff můžete takovou inteligentní a chytrou výrobu úspěšně realizovat. Naše senzory a komponenty rozhraní rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že spolehlivost automatizovaných montážních procesů lze dále a dále optimalizovat a že montáž probíhá lépe a rychleji než lidskou činností.


Automatizace laboratoří: V centru vašich procesů

Jejich cíl je jasný: automatizovaná laboratorní technologie pro přepravu a zpracování vzorků ve velmi omezeném prostoru. Dokonalá souhra optické a jiné senzorové technologie, miniaturizované elektroniky a přesných mechanických součástí. Pokrok v této klasické oblasti mechatronických aplikací nelze zastavit. O to důležitější je, aby vám společnost Balluff poskytovala optimální řešení pro všechny oblasti použití v laboratorní automatizaci. Ať už chcete detekovat a sledovat objekty, nebo se zaměřit na efektivní manipulaci s kapalinami, naše senzory vás posunou vpřed - jako důležité součásti automatického podávání a odebírání vzorků i dávkování materiálu pro vzorky nebo analytických kapalin.


Zdravotnické prostředky: Inovace v zájmu pacientů

Zdravotnické přístroje jsou drahý investiční majetek, jehož spolehlivost a přesnost musí být zajištěna i po letech používání. Bezkontaktní a neopotřebitelné senzorové komponenty umožňují technickým zařízením splňovat vysoké nároky na dobu používání a životnost ve zdravotnictví. Vyplatí se i další silná stránka společnosti Balluff: Díky miniaturizované konstrukci lze dosáhnout rozhodujících výhod při dimenzování celého systému.


Nemocniční logistika: Jednoduše pracujte efektivněji

Nejpozději v souvislosti s novým nařízením EU o zdravotnických prostředcích byste jako nemocnice měli myslet na větší digitalizaci logistických procesů. Rozloučením s manuální dokumentací lze totiž dlouhodobě využít potenciál pro snížení nákladů a omezit vliv "zdroje lidských chyb" - zejména u standardizovaných procesů. Pomocí optických snímačů čárových kódů nebo datových matic a systémů RFID zajistíte nejen sledovatelnost zdravotnických výrobků, ale také optimalizaci procesů a používání přístrojů směrem k nemocnici 4.0.

Optimální využití zdravotnického vybavení

Centrální sterilizaci, která provádí a dokumentuje kompletní hygienický cyklus nástrojů v nemocnici, lze zefektivnit pomocí automatizovaných identifikačních řešení. Technologie RFID nejenže eliminuje potřebu časově náročných a k chybám náchylných manuálních pracovních postupů. Náš systém spíše umožňuje optimální využití. Díky průběžné dokumentaci všech procesů v reálném čase mezi centrálním sterilizačním oddělením, skladem a operačním sálem lze spolehlivě sledovat každou operaci. A díky jedinečnému identifikátoru vždy víte, kde se váš inventář právě používá. Naše nosiče dat jsou hygienicky a bezpečně připevněny k přístrojům, vozíkům a zásobníkům. To ale není všechno. Kromě řešení RFID nabízí společnost Balluff také optické skenery pro snímání čárových a maticových kódů.

Speciální funkce

  • medicínské vybavení optimálně využito

  • nástroje ihned po ruce

  • dokonalý hygienický cyklus zvyšuje produktivitu

  • efektivní skladování šetří vícenásobné skladování nástrojů a tím i náklady

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]