Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik

Obrábění kovů

Měřítka pro normy zítřka

Obrábění kovů

Pro obrábění kovů máte u firmy Balluff k dispozici široké spektrum řešení, která jsme dlouhodobě vyvíjeli ve spolupráci s výrobci strojů a zařízení, jakož i s leteckým a automobilovým průmyslem a jeho dodavateli. Ať se jedná o aplikace v technologii pohonů, výrobě nástrojů a forem, mobilitě, nebo lékařské technice, přinášíme inovace a zajišťujeme technologický náskok.

Svou kompletní nabídku pro vás neustále rozšiřujeme, takže naše portfolio sahá od klasických řešení, jako jsou polohové spínače pro zjišťování koncové polohy, všech druhů detekce strojních pohybů, až po vyzrálou technologii pro měření, správu a identifikaci součástí a nástrojů. A se systémem IO-Link nabízíme přenos dat a komunikaci „až do posledního metru“. Kromě toho je komunikační standard podstatným stavebním prvkem při realizaci Smart Factory. Co přinese budoucnost? Ptejte se dále u nás!

Třískové obrábění a tvářecí technologie: Hospodárné a přesné – od jednotlivých kusů až po velké série

Obráběcí stroje jsou páteří moderní výroby. Odedávna ztělesňují přesnost a vysokou účinnost, protože bez nich jsou sériově vyráběné, vysoce kvalitní výrobky nemyslitelné.

Jako dlouholetý partner pro obrábění kovů vás podporujeme širokým spektrem řešení, které jsme vyvinuli a rozšířili v úzké spolupráci s inovačními hráči odvětví obrábění kovů a s výrobci strojů a zařízení.

Při soustružení, frézování a v tvářecí technologii máme neustále na zřeteli vaše zvláštní požadavky. I ve vysoce dynamických aplikacích zaručují naše řešení vysokou dostupnost zařízení. Ať se jedná o velké série, nebo jednotlivé kusy, využívejte naší kompetence, důsledně ochraňujte své investice a vyrábějte hospodárně.

Třískové obrábění: Soustružení

Každý má s nimi denně co do činění – armaturami, ventily, upevňovacími prvky i součástmi motorů a převodovek ve vozidlech, průmyslových strojích a domácích spotřebičích. Jak je však možné tyto kovové sériové komponenty vyrábět zvlášť výhodně? Třískovým obráběním a důslednou rotačně symetrickou konstrukcí. Platí to zejména pro součásti, které se vyrábějí v upnutí a jsou podávány a odebírány automaticky. Ve sledování těchto procesů s co nejkratší dobou taktu a vysokým stupněm automatizace hrají rozhodující roli snímače.

Třískové obrábění: Frézování

Díky své flexibilitě patří frézky a obráběcí centra k nejrozšířenějším obráběcím strojům na světě. Jejich typové spektrum sahá od tříosých systémů přes komplexní víceosá obráběcí centra až po hybridní stroje, které např. kombinují frézování a laserové obrábění. Nejdůležitější podmínka při obrábění kubických obrobků: správné polohování a přesné vedení nástroje při vysoké rychlosti. Pro kontrolní měřicí systémy je to výzva, protože se rovněž více a více zvyšuje stupeň automatizace – zejména když k výrobě součástí ve velkých sériích ve stále větší míře používáte zřetězené stroje.

Tvářecí technologie

Tváření kovů si již nelze představit bez mechanických lisů. Používané, mimořádně kvalitní a přesné nástroje a formy jsou zpravidla určeny pro vysoké počty vyráběných kusů. Nikdo si nemůže dovolit dlouhé prostoje. Protože každá minuta je cenná a každé trvalé zpoždění výroby nakonec stojí mnoho peněz. Zejména když zjistíte poškození drahého majetku, který proto musíte vyměnit. Pro přesné zjišťování polohy lisu během obráběcích postupů jsou ideální řešení s použitím snímačů. Můžete tak okamžitě rozpoznat chybné funkce a zabránit následným škodám, protože lis vybavený snímači se v nouzovém případě neprodleně automaticky vypne.


Automatizace a optimalizace konstrukčních celků: Flexibilní realizace proměnlivých požadavků

Od padesátých let minulého století společnost Balluff průběžně provází obrábění kovů a spoluutváří svět výroby obráběcích strojů: od klasického, ručně obsluhovaného stroje až po komplexní, automatizované víceosé obráběcí centrum těchto dnů. Patříme k průkopníkům vývoje indukčních snímačů. Jako vůbec první jsme u této technologie před více než 30 lety použili RFID pro identifikaci nástrojů.

Do dnešních dnů kontinuálně rozšiřujeme kompletní nabídku pro obrábění kovů a výrobu obráběcích strojů. Kromě vyzrálé technologie pro měření, správu a identifikaci součástí a nástrojů obdržíte všechny druhy zařízení pro detekci strojních pohybů. A s digitálními systémovými řešeními, procesní senzorikou a monitorováním vás krok za krokem provázíme do světa IIoT.

Proto pro nás není problém kompetentně vás podporovat v oblasti zřetězených výrobních systémů. Manipulace, doprava a sledování procesu jsou se společností Balluff efektivní. A jako výrobce strojů díky našim řešením flexibilně realizujete měnící se požadavky.

Řešení pro vřetena, sklíčidla, otočné a naklápěcí stoly

Mezi výrobci obráběcích strojů vítězí ten, jehož nabídka nejvíce odpovídá požadavkům zákazníků. A to jak rozsahem velikostí, tak funkčností. Abyste mohli lépe a hospodárněji využít těchto tržních příležitostí, individuální řešení se stále častěji realizují jako moduly a konstrukční celky. Tyto mechatronické komponenty, které jsou tvořeny akčními členy a integrovanými snímači, musí optimálně plnit své úkoly i ve stísněném prostoru. Jsou dostatečně inteligentní, aby se dokázaly přizpůsobit různým montážním polohám a rozměrům strojů, a přinášejí vám cenné plusové body ve srovnání s konkurencí.

Řešení pro manipulaci, dopravu a sledování procesu

Sdružené výrobní systémy jsou tvořené standardními stroji, které jsou propojené intralogistickými zařízeními a kontinuálními dopravníky. Jedná se o mimořádně hospodárnou koncepci, protože zařízení lze s nízkými náklady a v několika krocích přizpůsobit jak velkosériové výrobě, tak i jiným variantám výrobku. Zároveň by tzv. malá procesní technologie měla být co nejmodernější, abyste mohli např. spolehlivě sledovat nakladače, zajišťovat přísun chladiv a maziv nebo kontrolovat hladinu naplnění hydraulických agregátů. Přitom je důležité: Musíte být schopni bez problémů realizovat změny uspořádání, které jsou nezbytné vzhledem ke stále kratším vývojovým cyklům výrobků.


Automatizovaná správa nástrojů: Efektivní využívání nástrojů a neustálý přehled o všem podstatném

Automatizovaná správa nástrojů s RFID znamená efektivitu a vysokou dostupnost strojů. Nástroje lze optimálně využívat a při použití jsou vždy funkční. Protože RFID opotřebované nástroje automaticky vyřadí nebo je přesune k úpravě. A při každém použití RFID přiřadí ten správný nástroj. Podíl zmetků se snižuje a zvyšuje se produktivita.

Díky automatizované správě nástrojů máte jako uživatel vždy přehled o cyklu nástrojů. Všechna data máte k dispozici v reálném čase, abyste mohli identifikovat každý jednotlivý nástroj. Znáte jeho životnost a přesně víte, kdy, na jakém místě a jak byl použit. Tato transparentnost vám umožňuje kdykoli sledovat každý proces a optimalizovat plánování.

Mnoho podniků proto využívá možnosti dovybavení. Nebo se při novém nákupu vědomě rozhodnou pro nabídky těch výrobců obráběcích strojů, kteří již tyto technologie integrovali. V neposlední řadě se tak připravují na IIoT.


Zjednodušení konstrukčních celků a obráběcích strojů: Měřítka pro normy zítřka

Pro zjednodušení vašich konstrukčních celků a strojů vám Balluff poskytuje průkopnickou technologii.

Pro moderní obráběcí stroje nabízíme frekvenčně nezávislé vyhodnocovací jednotky RFID, které zaručují smíšený provoz různých systémů. Současně získáte hybridní hlavu čtení/zápis pro nízkou a vysokou frekvenci. Proto vám pro efektivní použití nástroje postačuje vždy jedna varianta. Využíváte maximální flexibilitu, šetříte čas a peníze. IO-Link vám zaručuje výkonné koncepce řízení a zjednodušuje topologii vaší sítě. Kromě toho IO-Link spojuje bezpečnostní a automatizační technologii. Pro bezpečnost stroje se tak uplatňují všechny výhody IO-Link.

Naše komunikační řešení shromažďují všechna data z nejnižší automatizační úrovně, přenášejí je a zpřístupňují v systémech vyšší úrovně. Digitální komunikační standard je k tomu klíčem a průkopníkem IIoT.

S našimi řešeními stavíte již dnes na standardech zítřka.

Správa nástrojů: Možnost rychlé a snadné kombinace identifikace nástrojů, materiálového toku a manipulačních úkolů

Systémy RFID různých frekvenčních rozsahů stále častěji pracují v moderních výrobních a montážních závodech – a to ve smíšeném provozu. Zatímco nízkofrekvenční systémy (LF) se osvědčují jako zvlášť robustní a spolehlivé zejména v prostředí pro zpracování kovů, vysokofrekvenční systémy (HF) se prosazují díky vysoké rychlosti a větší vzdálenosti pro čtení/zápis.

Naše vyhodnocovací jednotka BIS V poprvé umožnila použití kontroléru nezávisle na frekvenci. S jeho pomocí lze současně provozovat až čtyři hlavy čtení/zápis HF (13,56 MHz) a LF (70–455 kHz) na každou vyhodnocovací jednotku. Jedna varianta tak postačuje pro kompletní a automatické zpětné sledování a řízení celého materiálového toku.

Naše hybridní hlava čtení/zápis pro frekvenční rozsahy 70/455 kHz a 13,56 MHz vám otevírá další dimenzi. Již se nemusíte rozhodovat mezi nízkou a vysokou frekvencí. Protože s touto hlavou čtení/zápis obsluhujete obě frekvence současně. Jednoduše ji připojíte na naši vyhodnocovací jednotku BIS V nezávislou na frekvenci. Obsadíte přitom pouze dva vstupy čtecí hlavy a jste flexibilnější než kdy jindy.

Digitální komunikace vytváří přidanou hodnotu: Síťové propojení celého procesu obrábění kovů

Podporujeme váš vstup do oblasti inteligentní automatizace. S řešeními pro kompletní proces obrábění kovů a nosnými koncepcemi pro průmyslový internet věcí. Od samého počátku tak budete udržovat krok s digitálním světem.

IIoT je založen na dostupnosti všech relevantních dat v reálném čase a na schopnosti získávat z dat informace a v každý okamžik odvodit optimální proces tvorby hodnot. Senzorická a systémová řešení Balluff jsou zárukou této dostupnosti. V kombinaci s naší síťovou a spojovací technologií jsou zjišťována a předávána data a poskytovány základní informace. Veškerá data jsou interpretována a předávána nadřízeným systémům, jako jsou řídicí jednotky nebo cloudové systémy.

Ústřední stavební jednotkou úspěšného síťového propojení všech úrovní je komunikace přes IO-Link. Protože digitální standard získává data z úrovně senzorů/aktorů a umožňuje komunikaci do tohoto posledního metru. Díky podrobným diagnostickým informacím umožňuje IO-Link inteligentní sledování stavu a preventivní údržbu. Pomocí centrálního nastavení parametrů se daří rychlá výměna formátů a receptur, takže můžete flexibilně a efektivně plnit požadavky jako např. velikost série 1.

Univerzální, jednoduché a flexibilní: IO-Link, Modulární koncepce řízení

Digitální komunikační standard IO-Link je univerzálně použitelný, propojuje nejrůznější zařízení a zajišťuje flexibilní koncepce řízení pro obrábění kovů. Potřebujete k tomu pouze nestíněná, tří- nebo čtyřvodičová standardní průmyslová vedení. Ta jsou velmi pružná a vhodná pro velký počet ohýbacích cyklů. Snadno se propojují a jsou cenově velmi výhodné. Připojení je normalizováno s konektory M5, M8 nebo M12.

Již se sběrnicovým protokolem bylo možné zařízení bez rozvaděče a vysoké instalační nároky s drahými měděnými kabely byly minulostí. Protože sběrnicový kabel spojoval komponenty různých úrovní a nahrazoval mnoho paralelních svazků vodičů.

Avšak teprve IO-Link je výkonný, jednoduchý a cenově příznivý – univerzální a flexibilní současně. IO-Link tak lze – podobně jako USB – označit za univerzální rozhraní automatizace.

Univerzálnost IO-Link jde však ještě mnohem dále. Se systémem Safety over IO-Link získáte od společnosti Balluff první bezpečnostní řešení integrovatelné s IO-Link, které spojuje bezpečnostní a automatizační technologii do jednoho systému. IO-Link vám poskytuje jak podrobná data o senzorech/aktorech, tak bezpečné informace, takže s naší bezpečnostní koncepcí využíváte to nejlepší z obou světů.

Downloads

  • Industry brochure metalworking

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]