Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera
Produkter
Webbplatser
Dokument

Magnetiska cylindergivare

Beröringsfri och tillförlitlig detektering

Magnetiska givare

Magnetiska cylindergivare används framförallt för att övervaka kolvläget hos cylindrar och gripare. Genom ställdonets vägg känner givaren av den magnet som finns inbyggd i kolven.

Balluffs magnetiska cylindergivare sköter den beröringsfria positionsavläsningen med absolut tillförlitlighet och utan slitage: inget kontaktslitage, inga stötar och bara rena avkänningspunkter. Även vid höga hastigheter registreras kolvpositionen tillförlitligt.

Magnetfältsgivare för T-spår

 • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
 • beröringsfritt – slitagefritt
 • okänsliga för nedsmutsning

Magnetfältsgivare för C-spår

 • tillförlitlig avkänning
 • exakt avkänningspunkt
 • beröringsfritt – slitagefritt
 • okänsliga för nedsmutsning
 • liten hysteres

Magnetfältsgivare för olika spår

 • en givare för alla pneumatiska cylindrar
 • tillförlitlig avkänning
 • avkänningspunkt som inte kan förloras
 • beröringsfritt – slitagefritt
 • stabil fastsättning med fästelement av metall

Magnetfältsgivare för dragstångscylindrar

 • rundjärnsförankringsdiameter upp till 17 mm
 • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
 • beröringsfritt – slitagefritt
 • okänsliga för nedsmutsning
 • säker fastsättning
 • snabb montering

Enkontaktsmodeller med två magnetfältsgivare

 • rundjärnsförankringsdiameter upp till 17 mm
 • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
 • beröringsfritt – slitagefritt
 • okänsliga för nedsmutsning
 • snabb montering

Cylindriska magnetfältssensorer

 • Små, extremt kompakta konstruktioner och mycket stora kopplingsavstånd
 • Sensorer med en diameter på 6,5 mm kan skanna positioner utan kontakt upp till 90 mm.
 • Lämplig för industriell användning och okänslig för smuts
 • upptäcka positioner även genom behållare eller rör
 • Det är också möjligt att upptäcka magneter med olika polarisation

Magnetfältsgivare med inställningsbar avkänningspunkt

 • beröringsfritt – slitagefritt
 • individuell inställning av avkänningspunkter utan verktyg
 • kan användas till cylindrar och gripare med radiell eller axial magnetisk polarisering
 • fjärrprogrammering av upp till åtta avkänningspunkter via IO-Link
 • justerbar hysteres för varje enskild avkänningspunkt
 • mycket stort frigångsmått på 60 mm
 • universalhållare för inlärningsdel finns
 • statusindikering med lysdioder i flera färger
 • de lagrade avkänningspunkterna går inte förlorade ens vid strömavbrott
 • specialla fasten finns tillgängliga för andra spårformer (t ex runda spår)

Magnetfältsgivare för runda cylindrar

 • upp till 80 mm kolvdiameter
 • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
 • beröringsfritt – slitagefritt
 • okänsliga för nedsmutsning
 • säker fastsättning
 • snabb montering

Magnetfältsgivare för trapetsspår och trapetsstyrning

 • tillförlitlig avkänning
 • exakt avkänningspunkt
 • beröringsfritt – slitagefritt
 • okänsliga för nedsmutsning

Magnetfältståliga positionsgivarsystem

 • Flexibilitet tack vare ett modulärt koncept: täcker ett flertal cylindrar över hela slaglängden upp till 256 mm
 • Omfattande transparens: kontinuerlig kontroll av kolvens läge i mycket trånga utrymmen via analog spännings- och strömutgång samt via IO-Link-gränssnitt
 • tillförlitliga resultat: tillämpningsrelevant linjäritet och repeternoggrannhet
 • hög processäkerhet: liten temperaturdrift och utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet
 • Anpassat för Industri 4.0: formatändring, tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

Downloads

 • Technical catalog – products for efficient automation